Artikler

Bibeloversættelser

1524 Hans Mikkelsens & Chr. Winter: Christian II's Nye Testamente

1528 Frands Wormordsen: Davids Psalmer

1529 Christiern Pedersen: NT + Salm.

1531 Christiern Pedersen: Davids Psalmer

1535 Hans Tausen: Mosebøgerne

1550 Christian III's Bibel (oversat af Chr. Pedersen)

1589 Frederik II's Bibel (Christian III's Bibel med enkelte mindre Ændringer)

1607 Hans Poulsen Resens bibeloversættelse fra grundsprogene

1617 Revision af Resens bibeloversættelse ved Biskop Svane

1633 Christian IV's Bibel (Christian III's Bibel med enkelte mindre Ændringer)

1647 Den Resen-svaningske Bibel

1736 Ny revision Den Resen-svaningske Bibel

1740 Christian VI's Bibel

1771-81 Brabrand: Profeterne og Hagiographa

1780 Bastholm: NT

1784 Balle: Paulus´s mindre breve

1794 Guldberg: NT

1819 Frederik VI's NT (Ny revision Den Resen-svaningske Bibel)

1828 C. Molbech Del af Davids Psalmer og af de fleste historiske bøger i GT [fra tidligere dansk oversættelser (måske fra 15de Aarh?)]

1828-30 J. og R. Møller: GTs poetiske og profetiske bøger

1831 R. Møller: Apostlenes breve

1835-37 P. N. Frost: GTs historiske bøger og apokryfer

1845-47 C.H Kalkar: hele bibelen

1837-56 Biblen eller den kristne kirkes hellige Skrift, oversat fra Grundtexten af Dr. Jac. Chr. Lindberg, Forlagsbureauet i Kjobenhavn

1865 esajas job salmerne,er flere enkelte bøger oversat af Heise, Hermansen, B.E. Monrad o.fl.

1871 GT (Ny revision Den Resen-svaningske Bibel)

1881-95 A. Sørensen: NTs historiske bøger og breve

1886 Det nye testamente oversat af Dr. T Skat Rørdam (1. Udgave)

1894 Det nye testamente oversat af Dr. T Skat Rørdam (2. Udgave)

1893 J. L. V. Hansen: rom. Kat. Oversættelse af NT efter Vulgata

1895 NT på kultusministeriets foranstaltning udgivet i revideret overs. Ved A. S Poulsen og J. L. Ussing

1897 NT på kultusministeriets foranstaltning udgivet i revideret overs. Ved A. S Poulsen og J. L. Ussing (2. Udgave)

1903 Det nye testamente oversat af Dr. T Skat Rørdam (3. Udgave)

1907 Autoriserede oversættelse af NT

1910 Det Gamle Testamente af Fr. Buhl

1926 Den nye pagts skrifter oversat af S. Konstantin-Hansen

1931 Autoriserede oversættelse af GT

1943 Første Mosebog oversat i gammel stil af Paul V. Rubow

1945 Det Ny Testamente Gengivet af Danske Digtere

1948 Autoriserede oversættelse af NT

1959 Det Nye Testamente Oversat af Peter Schindler

1974 Det Nye Testamente. Oversat af Anna Sophie og Paul Seidelin

1985 Ny Testamente på hverdagsdansk.

1985 Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, af Jehovas Vidner.

1992 Bibelen på hverdagsdansk. (GT & NT)

1992 Autoriserede oversættelse af hele bibelen.

1997 Det Nye Testamente. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger af Ole Wierød.

2007 Bibelen på hverdagsdansk. (GT & NT)

2007 Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk. Det Danske Bibelselskab1500 Grønlangkål P. Tidemand: flere enkelte bøger af GT

Link til mig