Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 11de kapitel

Taarnbygningen. Sprogblandingen. Sems slægt til Abram. Taras historie

1 Hele jorden havde eet tungemaal og eet sprog.

2 Da de droge øster fra, fandt de en slette i Sinears land og nedsatte sig der.

3 Da sagde den ene til den anden: Velan, lader os stryge tegl og brænde dem til gavns! og de havde tegl istedenfor sten og jordbeg for kalk.

4 Og de sagde: Velan, lader os bygge os en stad og et taarn, og dets spidse skal naa til himlen, og lad os gjøre os et tegn,, at vi ikke skal adspredes over hele jorden.

5 Men Gud Herren steg ned for at se den by og det taarn, som menneskets børn byggede,

6 og Herren sagde: Se, de ere eet folk, og eet tungemaal har de alle; dette er deres første foretagende, og nu skulle de ikke hindres i alt, hvad de faa i sinde at gjøre!

7 Velan, vi ville stige ned og blande deres tungemaal der, saa den ene skal ikke forstaa den andens sprog;

8 og Herren spredte dem derfra over hele jorden, saa at de hørte op med at bygge staden.

9 Derfor kalder man dens navn Babel; thi der blandede Herren al jordens tungemaal, og derfra spredte han dem over hele jorden.

10 Her følger Sems slægt. Sem var 100 aar gammel, da han avlede Arpaksad to aar efter floden;

11 og Sem levede 500 aar, efterat han havde avlet Arpaksad, og avlede sønner og døtre. -

12 Arpaksad levede 35 aar og avlede Sala;

13 og Arpaksad levede 403 aar, efterat han havde avlet Sala, og avlede sønner og døtre. -

14 Sala levede 30 aar og avlede Eber;

15 og Sala levede 403 aar, efterat han havde avlet Eber, og avlede sønner og døtre. -

16 Eber levede 34 aar og avlede Peleg;

17 og Eber levede 430 aar, efterat han havde avlet Peleg, og avlede sønner og døtre. -

18 Peleg levede 30 aar og avlede Re-u;

19 og Peleg levede 209 aar, efterat han havde avlet Re-u, og avlede sønner og døtre. -

20 Re-u levede 32 aar og avlede Serug;

21 og Re-u levede 207 aar, efterat han havde avlet Serug, og avlede sønner og døtre. -

22 Serug levede 30 aar og avlede Nakor,

23 og Serug levede 200 aar, efterat han havde avlet Nakor, og avlede sønner og døtre. -

24 Nakor levede 29 aar og avlede Tara;

25 og Nakor, levede 119 aar, efterat han havde avlet Tara, og avlede sønner og døtre. -

26 Tara levede 70 aar og avlede Abram, Nakor og Haran.

27 Nu følger Taras slægt. Tara avlede Abram, Nakor og Haran; og Haran avlede Lot;

28 men Haran døde før sin fader Tara i sit fødeland, i Ur i Kaldæa.

29 Abram og Nakor toge sig hustruer; Abrams hustrus navn var Saraj, og Nakors hustru hed Milka, som var en datter af Haran, Milkas og Jiskas fader;

30 men Saraj var ufrugtbar, hun havde ingen børn.

31 Tara tog sin søn Abram, sin sønnesøn Lot, Harans søn, sin svigerdatter Saraj, hans søns Abrams hustru, og de droge tilsammen fra Ur i Kaldæa, for at vandre til Kana-ans land; men da de kom til Haran, nedsatte de sig der.

32 Tara naaede en alder af 205 aar og døde i Haran.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9