Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 13de kapitel

Lot skiller sig fra Abram. Herrens forjættelse gjentages

1 Abram drog da op fra Ægypten, baade han og hans hustru og alt, hvad hans var, og Lot med ham til sydlandet.

2 Abram var meget rig paa kvæg, paa sølv og guld;

3 og han drog paa sine hyrdevandringer fra sydlandet til Betel, til det sted, hvor han havde haft sit telt i førstningen mellem Betel og Aj,

4 til offerstedet nemlig, som han havde indrettet forrige gang, og der paakaldte han i Herrens navn.

5 Men ogsaa Lot, som vandrede med Abram, havde smaat og stort kvæg og telte.

6 Men landet kunde ikke rumme dem sammen, for deres gods var stort, saa de kunde ikke blive sammen;

7 og der var kiv imellem Abrams og Lots fæhyrder, thi Kananiter og Feresiter havde dengang landet i besiddelse.

8 Da sagde Abram til Lot: Kjære! lad det ikke være trætte mellem mig og dig, mellem mine og dine hyrder, thi vi mænd ere brødre:

9 Ligger ikke alt landet aabent for dig? skil dig fra mig, kjære! vil du drage til venstre, gaaer jeg til højre, og vil du gaa til højre, drager jeg til venstre.

10 Da opløftede Lot sine øjne, og besaae hele Jordans slette; thi førend Herren ødelagde Sodoma og Gomorra, var den helt igjennem vandrig, som en Herrens have som Ægyptens land ad Zoars vejen.

11 Saa valgte Lot sig hele Jordans slette og drog øster paa, og de skiltes fra hinanden.

12 Abram boede i Kana-ans land, men Lot i slettens stæder.

13 Men Sodomas mænd vare onde og store syndere for Herren. -

14 Herren sagde til Abram, da Lot havde skilt sig fra ham: Opløft, kjære, dine øjne, og se fra det sted, hvor du er, mod nord og syd, mod øst og vest;

15 thi hele det land, som du seer, vil jeg give dig og din afkom til evig tid;

16 og jeg vil gjøre din afkom som jordens støv, saa hvis nogen kan tælle jordens støv, skal og din afkom kunne tælles;

17 staa op, drag gjennem landet paa lange og tvers, thi jeg vil give det!

18 Da brød Abram op med sit telt, kom og nedsatte sig i Mamre Terebintelund, som er i Hebron, og der rejste han Herren et alter.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9