Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 15de kapitel

Abrams tro og pagt med Herren

1 Siden efter lød Herren Ord til Abram i et syn saaledes: Frygt ikke Abram, jeg er dit skjold, og din løn skal være meget stor.

2 Men Abram svarede: Herre Gud, hvad vil du give mig? jeg gaaer hen uden børn, og min husfoged er Elieser af Damask.

3 Og han føjede til: Se, mig har du ikke givet afkom, og se, min husfoged skal arve mig!

4 Men se, Herrens Ord lød atter til ham saaledes: Denne skal ikke arve dig, men han, som udgaaer af dit liv, han skal arve dig!

5 Og han førte ham udenfor og sagde til ham: Se nu op til himlen og tæl stjernerne, om du kan, og, lagde han til, saadan skal din afkom vorde!

6 Og Abram troede paa Herren, og han regnede ham det til retfærdighed;

7 og han sagde til ham: Jeg er Herren, som udførte dig fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land til arv.

8 Men han svarede: Herre Gud, hvorpaa skal jeg da kjende, at jeg skal arve det?

9 Men han sagde til ham: Tag mig en treaarsgammel kviekalv, en treaars ged, en treaarig vædder, en turteldue og en dueunge.

10 Saa tog han alle disse, delte dem midtover og lagde det ene stykke ligeoverfor det andet; men smaafuglene skar han ikke over.

11 Da slog rovfuglene ned over disse kroppe, men Abram hyssede dem bort.

12 Solen var just da ved at gaa ned, og der faldt en dyb søvn over Abram, og se, en rædsel og et stort mørke overfaldt ham.

13 Da sagde han til Abram: Du skal visselig vide, at din afkom skal vorde fremmed i et land, som ikke er deres, og de skal gjøre dem til trælle og plage dem 400 aar;

14 men det folk, som de skulle trælle for, vil jeg ogsaa dømme, og derpaa skulle de drage ud med stor ejendom;

15 men du skal gaa ind til dine fædre i fred, og blive begraven i en god alderdom;

16 og i den fjerde slægt skulle de vende hid tilbage; thi Amoritens ondskab har hidtil ikke naaet sit maal.

17 Da solen var gaaet ned, kom der et tykt mørke, og se, der var en rygende ovn og et ildblus, som foer hen mellem disse stykker.

18 Paa denne dag sluttede Herren pagt med Abram i de Ord: Din afkom giver jeg dette land, fra Ægyptens flod til den store strøm Eufrat,

19 Keniterne, Kenisiterne, Kadmoniterne,

20 Hetiterne, Feresiterne, Refæerne,

21 Amoriterne, Kananiterne, Girgesiterne og Jebusiterne.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9