Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 16de kapitel

Hagar føder Ismael

1 Abrams hustru Saraj havde ikke bragt ham børn; men hun havde en Ægyptisk tjenestepige, som hed Hagar.

2 Saraj sagde da til Abram: Se, kjære, Herren har negtet mig børn, gaa du derfor til min tjenestepige, maaske jeg kan faa bod ved hende! og Abram laante Saraj øren.

3 Da tog Abrams hustru, Saraj, sin Ægyptiske tjenestepige Hagar og gav hende til sin mand Abram som hustru, da de havde boet ti aar i Kana-ans land.

4 Abram havde omgang med Hagar, og hun blev frugtsommelig; men da hun mærkede det, ringeagtede hun sin husfrue.

5 Derfor sagde Saraj til Abram: Jeg lider uret for din skyld, jeg gav min tjenestepige i din favn, men nu, hun seer, hun er frugtsommelig, er jeg ringeagtet af hende; Herren dømme os imellem!

6 Da svarede Abram Saraj: Se, din tjenestepige er i din magt, gjør med hende, hvad dig godt synes. Saa ydmygede Saraj hende, men hun flyede fra hende.

7 Men Herrens engel traf hende ved en vandkilde i ørkenen, ved kilden paa vejen til Sur;

8 og han sagde: Hagar, Sarajs tjenestepige, hvorfra kommer du, og hvor vil du hen? Men hun svarede: Jeg flygter fra min husfrue Saraj.

9 Da sagde Herren engel til hende: Vend tilbage til din husfrue og ydmig dig under hendes haand;

10 og han føjede til: Jeg vil visselig gjøre din afkom mangfoldig, saa den skal ikke tælles for mængde;

11 og Herrens engel sagde fremdeles: Se, du er nu frugtsommelig, og du skal føde en søn, og hans navn skal du kalde Ismael, thi Herren hørte dig i din nød;

12 og han vil blive et vildæsel af menneske; hans haand vil være mod alle og alles haand imod ham, og han skal bo østen for sine brødre.

13 Men hun kaldte Herrens navn, som talede til hende: Du er aabenbarelsens Gud; thi, sagde hun, mon jeg ikke ogsaa har seet efter ham, der tager hensyn til mig?

14 Derfor kalder man ogsaa brønden: Den levendes, som seer mig, og den ligger mellem Kades og Bared.

15 Hagar fødte Abram en søn, og han kaldte sin søn, som Hagar havde født ham, Ismael.

16 Men Abram var 86 aar gammel, da Hagar fødte ham Ismael.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9