Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 20de kapitel

Sara bortføres af Abimelek, men gives Abraham tilbage

1 Abraham drog derfra til sydlandet og nedsatte sig mellem Kades og Sur, og opholdt sig som fremmed i Gerar,

2 men han sagde om sin hustru Sara, hun er min søster. Saa sendte Gerars konge Abimelek sine folk ud og bortførte Sara.

3 Men Gud kom til Abimelek i en drøm om natten og sagde til ham: Se, nu skal du dø for den kvindes skyld, som du har taget, thi hun er en mands ægtehustru.

4 Men Abimelek havde ikke nærmet sig hende, og han sagde: Herre vil du og slaa retfærdigt folk ihjel?

5 har han ikke selv sagt mig: Hun er min søster, og hun sagde jo ogsaa: Han er min broder! i mit hjærtes uskyldighed og med rene hænder har jeg gjort dette.

6 Men Gud sagde til ham i drømmen: Jeg veed nok, at du har gjort det i dit hjærtes uskyldighed, og derfor hindrede jeg dig ogsaa fra at synde imod mig, og jeg tilstædede dig ikke at røre ved hende;

7 men giv nu manden hans hustru tilbage, thi han er en profet, og han skal bede for dig, saa du maa leve: men giver du hende ikke tilbage, da vid, du skal visselig dø, baade du og alle dine!

8 Da rejste Abimelek sig tidlig om morgenen, kaldte alle sine tjenere og fortalte alt dette i deres paahør, og mændene bleve meget bange,

9 og han kaldte ogsaa Abraham og sagde til ham: Hvad har du gjort imod os, og hvormed har jeg fornærmet dig, at du har ført en stor synd over mig og mit rige; du har handlet imod mig, som du aldrig burde;

10 og Abimelek sagde fremdeles: Hvad saae du dog paa, da du gjorde dette?

11 Abraham svarede: Jeg sagde, der er visselig ingen Gudsfrygt paa dette sted, og de vil slaa mig ihjel for min hustrus skyld?

12 men dog er hun virkelig ogsaa min søster, en datter af min fader, men ikke af min moder, og hun er bleven min hustru;

13 og da Herren bød mig vandre fra min faders hus, sagde jeg til hende: Den kjærlighed maa du vise mig, at paa hvert sted, vi komme hen, maa du sige om mig: Han er min broder.

14 Derpaa tog Abimelek smaat og stort kvæg, slaver og slavinder og gav Abraham dem, og han gav ham ogsaa hans hustru tilbage.

15 Og Abimelek sagde: Se, mit land ligger aabent for dig, nedsæt dig, hvor du har lyst.

16 Men til Sara sagde han: Se, jeg har givet dig broder 1000 sekler sølv, dem skal du have til et øjenslør for alle som ere hos dig og alle andre, men følg saa sandheden!

17 Men Abraham bad til Gud, og Gud lægede Abimelek, hans hustru og slavinder, saa de fødte;

18 Herren havde namlig lukket al modersliv i Abimeleks hus, for Saras, Abrahams hustrus skyld.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9