Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 23de kapitel

Sara døer og begraves

1 Sara blev 127 aar gammel,

2 og hun døde i Kirjat-Arba, som og kaldes Hebron i Kana-ans land; og Abraham gik ind for at sørge over Sara og begræde hende.

3 Derpaa rejste han sig fra liget og talede saaledes til Hets børn:

4 Jeg er fremmed og indsidder hos eder, overlader mig en begravelses ejendom hos eder, for at jeg kan jorde min døde.

5 Da svarede Hets børn ham saaledes:

6 Hør os, min herre, du Guds fyrste iblandt os, begrav din døde i vor bedste grav, og ingen af os skal formene dig sin grav til at begrave din døde.

7 Da rejste Abraham sig og bøjede sig for landets folk, Hets børn,

8 og talede saaledes til dem: Er det eders villie, at jeg skal begrave min døde, saa hører mig, og gaaer i forbøn for mig hos Efron, Zokars søn,

9 at han giver mig Makpelas hule, som han ejer, der ligger i udkanten paa hans mark; for fuld betaling skal han give mig den mellem eder til en begravelses ejendom.

10 Hetiten Efron sad mellem Hets børn, og han svarede Abraham i alle Hets børns paahør, for alle, der kom paa hans byting, saaledes:

11 Nej, min Herre, hør mig: Marken giver jeg dig, og hulen, som er paa den, giver jeg dig, i mit folks paasyn giver jeg dig den, begrav du din døde!

12 Da bøjede Abraham sig for landets folk,

13 og talede til Efron i landets folks paahør saaledes: Gid du dog blot vilde høre mig! jeg betaler dig markens værd, tag den af mig, for at jeg kan jorde min døde der!

14 Da svarede Efron Abraham saaledes:

15 Hør mig, min herre! Jorden koster 400 sekler sølv; hvad er det mellem mig og dig, begrav du din døde!

16 Abraham lød Efron og tilvejede ham sølvet, han havde talt om, i Hets børns paahør, 400 sekler sølv i gangbar mønt.

17 Og Efrons mark, som er i Makpela, der ligger ligeoverfor Mamre, marken og hulen, som er paa den, og alle træer paa marken og i hegnet omkring den, blev tilskjødet

18 Abraham til ejendom i Hets børns paasyn for alle, som kom paa hans byting

19 og derpaa begravede Abraham sin hustru Sara i Makpelas marks hule ligeoverfor Mamre, som nu kaldes Hebron, i Kana-ans land.

20 Saaledes fik Abraham skjøde paa marken og hulen paa den til en arvebegravelse af Hets børn.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9