Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 3dje kapitel

Syndefaldet, straffedommen med forjættelsen om frelseren, kvindens sæd

Det 3dje kapitel

1 Men slangen var bleven trædsk fremfor alle markens vilde dyr, som Gud Herren havde skabt, og han sagde til kvinden: Er det virkelig saa, at Gud har sagt: I maa ikke spise af alle havens træer?

2 Kvinden sagde til slangen: jo vi maa spise af havens træers frugt;

3 men om det træes frugt, som staaer midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke spise af det og ikke røre ved det, for at i ikke skulle dø.

4 Saa sagde slangen til kvinden: I skulle visselig ikke dø!

5 Gud veed nemlig nok, at naar i spiste af det, da vilde eders øjne oplades, saa i skulle blive ligesom Gud til at kende godt og ondt.

6 Da kvinden nu saae, at træet var godt til at spise af, at det var dejligt at se til, og et herligt træ til at faa forstand af, tog hun af dets frugt og spiste, og hun gav også sin mand med sig, og han spiste.

7 Da aabnedes begges øjne, og da de forstode, de vare nøgne, syede de figenblade sammen og gjorde sig belter.

8 Men de hørte Gud Herrens røst, da han vandrede i haven i aftensvalen, og Adam og hans hustru skjulte sig for Gud Herrens aasyn i tykningen af havens træer.

9 Da kaldte Gud Herren paa Adam og sagde til ham: hvor er du?

10 han svarede: Din røst hørte jeg i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og saa skjulte jeg mig.

11 Men han sagde: hvo har forklaret dig, at du var nøgen? har du spist af det træ, som jeg forbød dig at spise af?

12 Adam svarede: kvinden, som du skjænkede mig til ledsagerinde, hun gav mig af træet, og saa spiste jeg.

13 Da sagde Gud Herren til kvinden: hvad er det du har gjort? kvinden svarede: slangen bedrog mig, saa jeg spiste jeg.

14 Da sagde Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, skal du være forbandet af alle tamme dyr og markens vilde dyr, paa din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dit livs dage;

15 og jeg vil sætte fjendskab mellem dig og kvinden og mellem din sæd og hendes sæd; han skal knuse dig hovedet, men du skal stinge ham hælen.

16 Til kvinden sagde han: Jeg vil rede dig megen kummer i dit svangerskab: med smerte skal du føde børn; din hu skal staa til din mand, men han skal herske over dig.

17 Og til Adam sagde han: Fordi du hørte efter din hustrus røst, og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, saa være jorden forbandet for din skyld; med kummer skal du nære dig, af den alle dit livs dage.

18 Torne og tidsler skal den opskyde dig, og du skal spise markens urter!

19 I dit ansigts sved skal du tærre dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, thi af den er du tagen; thi støv er du, og til støv skal du atter blive.

20 Saa kaldte Adam sin hustrus navn Eva, thi hun er alle levendes moder;

21 og Gud Herren gjorde Adam og hans hustru skindkjortler og lod dem tage paa.

22 Gud Herren sagde: Se, mennesket er blevet som een af os til at kjende godt og ondt, og for at han nu ikke skulde udrække sin haand og tage også af livets træ, spise og leve evindelig:

23 skikkede Gud Herren ham ud af Edens have til at dyrke jorden, hvoraf han var tagen;

24 og han jog Adam ud, og satte østen for Edens have tordenengle med det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9