Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 33de kapitel

Jakobs møde med Esau

1 Jakob opløftede sine øjne og saae og se, Esau kom, og han havde 400 mand med sig. Saa fordelte han børnene mellem Lea og Rakel og de to tjenestepiger,

2 og han stillede de to tjenestepiger med deres børn foran, Lea med hendes børn bagved og Rakel med Josef bagerst;

3 men selv gik han foran dem og bøjede sig syv gange til jorden, indtil han naaede sin broder.

4 Men Esau løb ham imøde, omfavnede ham, kastede sig om hans hals og kyssede ham; og de græd begge.

5 Da han nu opløftede øjnene og saae kvinderne og børnene, sagde han: Ere disse dine? Han svarede: Det er de børn, som Gud i naade gav din tjener.

6 Saa nærmede tjenestepigerne og deres børn sig, og de bøjede sig for ham.

7 Derpaa kom Lea med sine børn nærmere, og de bøjede sig; og tilsidst kom Josef og Rakel nærmere, og de bøjede sig.

8 Og han sagde: Hvad vil du med alle de drifter, som jeg mødte! Han svarede: Finde naade for min herres øjne!

9 Men Esau sagde: Jeg har nok, min broder, behold du, hvad dit er!

10 Men Jakob sagde: Nej, kjære, dersom jeg har fundet naade for dine øjne, skal du modtage min gave af min haand; thi derfor har jeg seet dit aasyn, som jeg saae Guds aasyn, og du modtog mig naadig!

11 Tag dog min velsignelse, som er bragt dig; thi Gud har været naadig, og jeg har overflødighed; og da han nødte ham, tog han det.

12 Og han sagde: Lad os bryde op og drage afsted, og jeg vil drage side om side med dig!

13 Men han svarede: Min herre veed, at børnene ere svage, og jeg har i hjorden baade malkefaar og køer, og hvis de overdrev dem een dag, døde hele hjorden.

14 Min herre drage foran sin tjener, og jeg vil følge langsom efter, eftersom kvæget og børnene, jeg har hos mig, kunne gaa, indtil jeg kommer til min herre til Se-ir.

15 Esau sagde: Saa vil jeg lade en del af mine folk blive hos dig! Men han svarede: Hvortil det? lad mig finde naade for min herres øjne! -

16 Saa vendte Esau samme dag tilbage ad sin vej til Se-ir;

17 men Jakob drog til Sukkot; der byggede han sig et hus, og til sine hjorder gjorde han hytter; derfor kaldte han stedets navn Sukkot.

18 Jakob kom lykkelig til Sikems stad, som ligger i Kana-ans land, da han drog fra Mesopotamien, og han slog sin lejr op ligefor staden.

19 Og han kjøbte den jordlod, hvor han havde opslaaet sit telt, af Hemors, Sikems faders, børn for 100 mark;

20 og der rejste han et alter, og kaldte det den Almægtige Israels Gud.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9