Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 38de kapitel

Juda og Tamar

1 Ved denne tid drog Juda ned fra sine brødre og tog ind til en adullamitisk mand, som hed Hira.

2 Her saae han en datter af en kananitisk mand, som hed Sua, og han tog hende og havde omgang med hende.

3 Hun blev frugtsommelig og fødte en søn, og ham kaldte han Eer.

4 Hun blev atter frugtsommelig og fødte en søn, og ham kaldte hun Onan.

5 Hun fødte atter en søn, som hun kaldte Sela, og han opholdt sig i Kesib, da hun fødte ham.

6 Siden tog Juda en hustru til sin førstefødte søn Eer, og hun hed Tamar.

7 Men Eer, Judas førstefødte, var ond i Herrens øjne, og Herren lod ham dø.

8 Saa sagde Juda til Onan: Gaa du til din broders hustru og tag hende til ægte i din broders navn, og skaf din broder afkom!

9 Men da Onan mærkede, at børnene ikke skulde være hans, spildte han sæden paa jorden, naar hanhavde omgang med sin broders hustru, for ikke at skaffe sin broder afkom.

10 Men det var stygt i Herrens øjne, hvad han gjorde, og derfor lod han ogsaa ham dø. -

11 Da sagde Juda til sin svigerdatter Tamar: Sid nu hen som enke i din faders hus, indtil min søn Sela bliver voxen; thi, sagde han, at ikke ogsaa han skal dø, ligesom hans broder! Saa gik Tamar hen og boede i sin faders hus. -

12 Da nu en lang tid var forløben, døde Judas hustru, Suas datter; og da han havde sørget over hende, gik han op til Timna til dem, som klippede hans faar, og hans ven Hira fra Adullam var med ham.

13 Det blev da sagt Tamar: Se, din svigerfader drager til Timna for at klippe sine faar.

14 Da lagde hun sine enkeklæder, tog slør paa og skjulte sig dermed og satte sig saa ved porten til Enaim, som ligger paa vejen til Timna; thi hun saae, at Sela var bleven voxen, men hun var dog ikke bleven given ham til kone.

15 Da Juda saae hende, holdt han hende for en løs kvinde, thi hun havde sløret for sit ansigt.

16 Han drejede da af til hende ved vejen, og sagde til hende: Naa velan, lad mig komme ind til dig; thi han vidste ikke, at det var hans svigerdatter; men hun sagde: Ja, hvad vil du give mig for det?

17 Han svarede: Jeg vil skikke dig en lille gedebuk af hjorden; men hun sagde: Ja, hvis du vil sætte pant, til du sender den.

18 Hvad skal jeg da sætte i pant hos dig? sagde han. Din signetring, svarede hun, og snoren, du bær den i, og stokken, du har i haanden. Saa gav han hende det, han havde omgang med hende, og hun blev frugtsommelig ved ham.

19 Derpaa stod hun op, gik hen og lagde sløret og tog sine enkeklæder paa.

20 Men Juda skikkede den unge gedebuk ved sin ven fra Adullam for at faa pantet tilbage fra kvinden; men han fandt hende ikke;

21 og han spurgte folkene der paa stedet og sagde: Hvor er den skjøge henne, som sad her ved Enaim paa vejen? men de svarede: Her har ingen skjøge været.

22 Saa vendte han tilbage til Juda og sagde: Jeg har ikke fundet hende, og folkene der paa stedet sagde ogsaa, at der ikke havde været nogen skjøge.

23 Juda sagde: Lad hende saa beholde det; kun vi ikke har skam af det! men jeg har jo sendt denne unge gedebuk, og du har ikke fundet hende! -

24 Omtrent tre maaneder efter blev det meldt Juda: Din svigerdatter har bedrevet hor, og se, hun er ogsaa frugtsommelig derved; da sagde Juda: Henter hende hid, hun skal brændes!

25 Da hun nu blev hentet, skikkede hun sin svigerfader det bud: Ved den mand, som høre disse ting til, er jeg frugtsommelig; og hun sagde: Kjære, kjender du, hvis denne signetring er, og disse snorer og denne stok?

26 Juda kjendtes ved dem og sagde: Hun er retfærdigere end jeg, fordi jeg ikke har givet hende til min søn Sela! Men siden havde han ikke omgang med hende. -

27 Da hun skulde føde, se, da var der tvillinger i hendes liv.

28 Og under fødselen rakte den ene haanden frem, og jordemoderen tog en bandt en rød traad om haanden og sagde: Denne kom først frem;

29 men han drog haanden tilbage og se, hans broder blev først født, og hun sagde: Hvordan bryder du paa! og man kaldte hans navn Perez.

30 Derpaa blev hans broder født, som havde den røde traad om haanden, og ham kaldte man Sera.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9