Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 40de kapitel

Josef udlægger drømme i fængslet

1 Siden efter forsyndede den ægyptiske konges mundskjænk og bager sig mod deres mægtige herre, kongen i Ægypten,

2 og Farao blev vred paa sine to hofmænd, overskjænken og hofbageren,

3 og han satte dem i fængsel i huset hos øversten for livvagten, i fangehuset, det sted nemlig, hvor Josef var fængslet;

4 og øversten for livvagten satte Josef over dem, saa han maatte passe dem, og de var en tidlang i fængslet.

5 Da drømte de begge, den ægyptiske konges mundskjænk og bager, som holdtes fangne i fængslet; hver havde sin drøm i een nat, og hver drøm havde sin betydning.

6 Da Josef kom til dem om morgenen, saae han dem, og se, de vare bedrøvede,

7 og han spurgte Faraos hofmænd, som vare hos ham i fængslet i hans mægtige herres hus, og sagde: Hvorfor se i saa bedrøvede ud idag?

8 De svarede: Vi har haft en drøm, og der er ingen, som kan udlægge den! Josef sagde til dem: Hører udlægningen ikke Gud til? dog fortæller mig dem!

9 Saa fortalte overskjænken Josef sin drøm og sagde: Jeg drømte, at der stod en vinstok for mig;

10 og vinstokken havde tre kviste, den blev grøn, blomstrende og dens klaser bragte modne druer.

11 Jeg havde Faraos bæger i min haand, og jeg tog druerne, krystede dem i Faraos bæger og gav bægeret i Faraos haand.

12 Josef sagde til ham: Det er dens udlæggelse: de tre kviste ere tre dage;

13 om tre dage skal Farao opløfte dit hoved, indsætte dig i dit embede igjen, og du skal give Faraos bæger i hans haand, som du plejede at gjøre, da du var hans mundskjænk;

14 men husk paa mig, naar det gaar dig vel og viis barmhjærtighed imod mig, saa at du bringer mig i erindring hos Farao og skaffer mig ud af dette hus;

15 thi jeg er sandelig stjaalen ud af hebræernes land, dertil har jeg ikke her gjort det ringeste, hvorfor de har kastet mig i hullet.

16 Da hofbageren saae, at det var en god udlægning, sagde han til Josef: Ogsaa jeg drømte, og se, jeg havde tre hvide kurve paa mit hoved,

17 og i den øverste kurv var der al slags mad for Farao, bagværk nemlig, og fuglene aade det af kurven paa mit hoved.

18 Da svarede Josef og sagde: Det er dens udlægning: de tre kurve ere tre dage;

19 om tre dage skal Farao løfte dit hoved fra dig og hænge dig paa et træ, og fuglene skal æde dit kjød af dig.

20 Paa den tredje dag var det Faraos fødselsdag, og han gjorde et gilde for alle sine tjenere og opløftede overskjænkens og hofbagerens hoved blandt sine tjenere;

21 Overskjænken indsatte han igjen i hans mundskjænkerembede, og han gav da bægeret i Faraos haand;

22 og hofbageren lod han hænge, som Josef havde udsagt for dem. -

23 Men overskjænken huskede ikke paa Josef, men forglemte ham.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9