Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 45de kapitel

Josef giver sig tilkjende for sine brødre

1 Da kunde Josef ikke længere holde sig for alle dem, som stode hos ham, og han raabte: Fører alle bort fra mig! og der stod intet menneske hos Josef, da han gav sig tilkjende for sine brødre.

2 Og han brast i graad, saa Ægypterne og Faraos hus hørte det;

3 og Josef sagde til sine brødre: Jeg er Josef; lever min fader endnu? men hans brødre kunde ikke svare ham, thi de forfærdedes for ham.

4 Da sagde Josef til sine brødre: Kommer dog hen til mig, og de traadte hen til ham, og han sagde: Jeg er Josef, eders broder, som i solgte til Ægypten;

5 men lad det ikke bekymre eder og ikke harme eder, at i solgte mig herhid; thi Gud har sendt mig foran eder til livs ophold for eder;

6 thi i to aar har hungersnøden nu varet i landet, men der vil endnu komme fem aar, hvori man hverken skal pløje eller høste;

7 og Gud har sendt mig foran eder for at bevare eder som en levning i landet og holde eder i live til en stor frelsning;

8 og nu, det er ikke eder, som har sendt mig, thi se, det har Gud gjort, og han har sat mig til en fader for Farao og en herre over hele hans hus og en hersker over hele Ægyptens land.

9 Skynder eder nu og drager op til min fader og siger til ham: Saaledes siger din søn Josef: Gud har sat mig til herre over hele Ægypten, drag ned til mig, tøv ikke,

10 og du skal bo i Gosens land og være tæt hos mig, du og dine sønner og dine sønnesønner, dit smaakvæg og dit store kvæg og alt, hvad du ejer;

11 og jeg vil opholde dig der, thi der er endnu fem hungersaar tilbage, at du ikke skal forarmes, du og dit hus og alle, som høre dig til!

12 Se, i se for eders øjne og min broder Benjamin seer for sine øjne, at jeg taler mundlig med eder;

13 og i skal forklare min fader al min herlighed i Ægypten og alt, hvad i have seet, og skynde eder at føre min fader herned!

14 Og han faldt sin broder Benjamin om halsen, og Benjamin græd ogsaa ved hans hals;

15 og han kyssede alle sine brødre og græd over dem, og derpaa talede hans brødre med ham.

16 Da det rygtedes i Faraos hus, at Josefs brødre vare komne, behagede det Farao og hans tjenere vel;

17 og Farao sagde til Josef: Siig dine brødre: Dette skulle i gjøre, læsser paa eders dyr, rejser og drager til Kana-ans land!

18 og tager eders fader og eders familier og kommer til mig, og jeg vil give eder gods i Ægyptens land, og i skulle nyde af det bedste i landet.

19 Og du modtager denne befaling: gjører saaledes, tager eder vogne af Ægyptens land for eders koner og børn, og fører eders fader med og kommer herhen;

20 og bryder eder ikke om eders bohave; thi det bedste, som er i Ægyptens land, skal staa eder til tjeneste.

21 Saa gjorde Israels børn saaledes, og Josef gav dem vogne efter Faraos befaling og tæring paa vejen;

22 og hver af dem gav han et sæt helligdagsklæder, men Benjamin gav han 300 sekler sølv og fem sæt helligdagsklæder.

23 Og til sin fader sendte han ligeledes ti æsler belæssede med Ægyptens kostbarheder og ti æselinder, som bare korn, brød og fødevare for hans fader paa rejsen.

24 Saa sendte han sine brødre afsted og sagde: Kives ikke paa vejen! -

25 De droge da op fra Ægypten og kom til Kana-ans land til deres fader Jakob;

26 og de fortalte ham: Josef lever endnu, og han er hersker i hele Ægyptens land; men hans hjærte blev koldt, thi han troede dem ikke.

27 De fortalte ham da alle Josefs ord, som han havde sagt til dem, og da han saae vognene, som Josef havde sendt for at føre ham, oplivedes deres fader Jakobs aand;

28 og Israel sagde: Det er meget, Josef min søn lever endnu, jeg vil drage hen og se ham, førend jeg døer.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9