Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 5te kapitel

Stamfædrenes slægtsregister fra Adam gjennem Set til Noa

1 Her følger Adams slægtebog. Paa den dag, Gud skabte Adam, havde han skabt ham i Guds lignelse;

2 Mand og kvinde havde han skabt dem, og han velsignede dem og kaldte deres navn menneske, paa den dag, han skabte dem.

3 Adam levede 130 aar og avlede en søn i sin lignelse efter sit billede, og han kaldte hans navn Set.

4 Efterat Adam havde avlet Set, bleve hans dage 800 aar, og han avlede sønner og døtre;

5 saa alle de dage, Adam levede, bleve 930 aar, da døde han.

6 Set levede 105 aar, og avlede Enos.

7 Efterat Set havde avlet Enos, levede han 807 aar, og avlede sønner og døtre;

8 saa alle Sets dage bleve tilsammen 912 aar, da døde han.

9 Enos levede 90 aar og avlede Kenan.

10 Efterat Enos havde avlet Kenan, levede han 815 aar og avlede sønner og døtre;

11 saa alle Enos dage bleve 905 aar, da døde han.

12 Kenan levede 70 aar og avlede Mahalalel.

13 Efterat Kenan havde avlet Mahalalel levede han 840 aar og avlede sønner og døtre;

14 saa alle Kenans dage bleve 910 aar, da døde han.

15 Mahalalel levede 65 aar og avlede Jared.

16 Efterat Mahalalel havde avlet Jared, levede han 830 aar og avlede sønner og døtre;

17 saa alle Mahalalels dage bleve 895 aar, da døde han.

18 Jared levede 162 aar og avlede Henok.

19 Efterat Jared havde avlet Henok, levede han 800 aar og avlede sønner og døtre;

20 saa alle Jareds dage bleve tilsammen 962 aar, da døde han.

21 Henok levede 65 aar og avlede Metusala.

22 Efter Henok havde avlet Metusala, vandrede han 300 aar med Gud og avlede sønner og døtre;

23 saa alle Henoks dage bleve 365 aar.

24 Henok vandrede med Gud, og han var ikke mere; thi Gud havde taget ham til sig.

25 Metusala levede 187 aar og avlede Lamek.

26 Efterat Metusala havde avlet Lamek, levede han 782 aar og avlede sønner og døtre,

27 saa alle Metusalas dage bleve 969 aar, da døde han.

28 Lamek levede 182 aar og avlede en søn;

29 og han kaldte hans navn Noa, da han sagde: For vor gjerning skal denne os trøste, for vor' hænders møje paa jorden, den Herren forbanded'.

30 Efterat Lamek havde avlet Noa, levede han 595 aar og avlede sønner og døtre;

31 saa alle Lameks dage bleve 777 aar, da døde han.

32 Noa blev 500 aar gammel, saa avlede han Sem, Kam og Jafet.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9