Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Israeliternes trængsler i Ægypten

Det 1ste kapitel

Israeliternes trængsler begynde

1 Disse ere navnene paa Israels børn, som kom til Ægypten med Jakob; hver kom med sit hus:

2 Ruben, Simon, Levi, Juda,

3 Isaskar, Sebulon, Benjamin,

4 Dan, Naftali, Gad og Aser;

5 og alle sjæle, som nedstammede fra Jakob, vare 70, men Josef var tilforn i Ægypten. -

6 Josef døde og alle hans brødre og hele denne slægt;

7 men Israels børn vare frugtbare, formerede sig, bleve mangfoldige og overmaade talrige, saa at landet blev fuldt af dem.

8 Da kom der en ny konge over Ægypten, som ikke kjendte Josef,

9 og han sagde til sit folk: Se, Israels børns folk ere mange og talrigere end vi;

10 velan, vi ville handle klogelig med dem, at de ikke tage mere til; thi det kunde jo ske, om der kom krig paa, at ogsaa de slog sig til vore fjender, strede imod os og drog ud af landet.

11 Saa satte de ladefogeder over dem for at plage dem med trælarbejde; man byggede nemlig dengang forraadsstæderne Pitom og Ra-amses til Farao;

12 men jo mere de trykkede folket, desto mere formerede og udbredte de sig, saa de gruede for Israels børn.

13 Og Ægypterne tvang Israels børn ubarmhjertig til arbejde,

14 og de forbitrede deres liv med haardt trælarbejde i ler og tegl, og alt slags hoveri paa marken og med al slags arbejde, som de ubarmhjærtig paalagde dem;

15 og kongen af Ægypten befalede de hebraiske jordemødre, hvoraf den ene hed Sifra, den anden Pua,

16 og sagde til dem: Naar i hjælpe hebræerinderne under fødselen, og i se over badekarret, at det er et drengebarn, saa skal i tage livet af det, men er det et pigebarn, saa kan det leve.

17 Men jordemødrene frygtede Gud og gjorde ikke, som Ægyptens konge havde befalet dem, men lode drengebørnene leve.

18 Saa kaldte Ægyptens konge jordemødrene og sagde til dem: Hvorfor har i gjort det, og ladet drengebørnene beholde livet?

19 Jordemødrene svarede Farao: Jo, hebræerinderne ere ikke som de ægyptiske kvinder; thi de ere levende; før jordemoderen kommer, have de født.

20 Derfor gjorde Gud vel mod jordemødrene og folket formeredes og blev meget talrigt;

21 og da jordemødrene frygtede Gud, forøgede han Israeliternes familier.

22 Saa bød Farao alle sine folk og sagde: Ethvert drengebarn, som fødes, skulle i kaste i Nilfloden; men alle pigebørn kunne leve.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40