Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 11de kapitel

Mose forudsiger det tiende jærtegn: de førstefødtes død

1 Men Herren sagde til Mose: Endnu een plage vil jeg føre over Farao og Ægypten; saa skal han lade eder drage herfra; ja han skal ikke alene fuldkommen lade eder drage bort, men han skal endog trænge eder bort.

2 Men siig nu i folkets paahør, at hver mand skal forlange af sin ven, og hver kvinde af sin veninde sølv, og guldkar!

3 Og Herren gav dette folk naade for Ægypterne, og Mose var en meget stor mand i Ægypten baade i Faraos tjeneres og folkets øjne.

4 Da sagde Mose: Saa siger Herren: Ved midnatstid drager jeg midt igjennem Ægypten,

5 og hver førstefødte skal dø i Ægyptens land, fra Faraos førstefødte, som sidder paa sin trone, til slavindens førstefødte, som træller ved haandkværnen, og alle førstefødte af kvæget;

6 og der skal blive et stort jammerskrig i hele Ægyptens land, hvis mage hverken har været eller skal komme;

7 men mod alle Israels børn skal ikke en hund knurre, hverken mod folket eller kvæget, for at i skulle faa at vide, hvorledes Herren adskiller Ægypten og Israel.

8 Og alle disse dine tjenere skulle fare ned til mig, kaste sig til jorden for mig og sige: Drag du ud, og alt folket, som følger dig, og derpaa vil jeg drage ud. Saa gik han ud fra Farao i heftig vrede.

9 Derpaa sagde Herren til Mose: Farao vil ikke høre eder, for at mine jærtegn kan blive mangfoldige i Ægyptens land! -

10 Mose og Aron havde gjort alle disse jærtegn for Farao, men Herren lod Faraos hjærte være uhøjeligt, saa han lod ikke Israels børn drage af sit land.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40