Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 17de kapitel

Klippen i ørken. Sejren over Amalekitterne

1 Saa brød hele Israels børns menighed op fra ørkenen Sin paa deres vandringer efter Herrens munds Ord, og de lejrede sig i Residim; men der var intet vand for folket at drikke.

2 Da kivedes folket med Mose og sagde: Giv os vand at drikke! Men Mose sagde til dem: Hvorfor ville i kives med mig, og hvorfor ville i friste Herren?

3 Saa tørstede da folket der efter vand, og knurrede mod Mose, og sagde: Hvorfor har du ført os op af Ægypten til at lade mig, mine børn og mit kvæg dø af tørst.

4 Men Mose raabte til Herren og sagde: Hvad skal jeg gjøre med dette folk, om en føje stund saa stene de mig!

5 Da sagde Herren til Mose: Træd frem for folket, og tag nogle af Israels ældste med dig, og tag staven, hvormed du slog Nilfloden, i din haand, og gaa saa;

6 og se, jeg staaer der for dig paa klippen i Horeb, og du skal slaa paa klippen, og der skal flyde vand af den, saa folket kan drikke; og Mose gjorde saaledes for Israels ældstes øjne.

7 Saa kaldte han dette steds navn Massa og Meriba for Israels børns trætte, og fordi de havde fristet Herren og sagt: Mon Herren er midt iblandt os eller ikke?

8 Siden drog Amalekiterne frem og angreb Israeliterne i Residim.

8 OG Mose sagde til Josva: Udvælg os mænd, drag ud og kjæmp mod Amalekiterne; imorgen stander jeg øverst paa kjæmpehøjen med Guds stav i min haand.

10 Josva gjorde, ligesom Mose havde sagt til ham om kampen med Amalekiterne, og Mose, Aron og Hur steg op øverst paa højen;

11 og da skete det, at al den stund Mose opløftede sin haand, sejrede Israel; men naar han lod sin haand synke, sejrede Amalek.

12 Men da Mose hænder vare trætte, toge de en sten og lagde under ham, saa sad han paa den og Aron og Hur understøttede hans hænder, den ene fra den ene og den anden fra den anden side; saaledes blev hans hænder stadig holdte op, indtil solen var gaaet ned;

13 og Josva gav Amalek og hans folk et knæk i standende strid.

14 Derpaa sagde Herren til Mose: Skriv dette til en admindelse i bogen, og indprænt Josva det, thi jeg vil sandelig udslette Amaleks minde under himlen!

15 Saa rejste Mose et alter og kaldte det "Herren mit banner"

16 og han sagde: Thi der er en udstrakt haand paa Herrens trone; Herrens kamp er mod Amalek fra slægt til slægt.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40