Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 19de kapitel

Israeliterne komme til Sinaj. Forberedelse til lovgivningen

1 I den tredje maaned, efterat Israels børn vare gangne ud af Ægyptens land, kom de paa den samme dag til Sinaj ørk.

2 De brøde nemlig op fra Residim og kom til Sinaj ørk, og de lejrede sig i ørken; og Israeliterne lejrede sig der lige for bjerget.

3 Men Mose steg op til Gud, go Herren kaldet paa ham fra bjerget og sagde: Saa skal du sige til Jakobs hus og forkynde Israels børn:

4 I have selv seet, hvad jeg har gjort mod Ægypterne, og hvorledes jeg førte eder paa ørnevinger og bragte eder til mig,

5 og nu, dersom i alvorlig ville høre min røst og holde min pagt, saa skulle i være min ejendom fremfor alle folk, thi mig hører al jorden til,

6 og i skulle blive mig et præsteligt kongedømme og et helligt folk! Disse ere de Ord, som du skal tale til Israels børn. -

7 Saa kom Mose og sammenkaldte folkets ældste, og han forelagde dem de Ord, som Herren havde befalet ham.

8 Da svarede hele folket endrægtig og sagde: Alt hvad Herren har talt, det ville vi gjøre; og Mose bragte folkets svar for Herren.

9 Saa sagde Herren til Mose: Se, jeg vil komme til dig i en tyk sky, for at folket kan høre mig tale med dig; thi ogsaa dig skulle de tro evindelig; - og Mose meldte Herren folkets svar. -

10 Og Herren sagde til Mose: Gaa til folket, og du sakl hellige dem idag og imorgen, og de skal vaske deres klæder;

11 og de skal være rede til den tredje dag; thi paa den tredje dag vil Herren stige ned for hele folkets øjne paa Sinaj bjerg;

12 og du skal gjøre hegn for folket trindt omkring og sige til dem: Vogter eder for at stige op paa bjerget og røre ved dets fod; Hver som rører bjerget, er sandelig dødsens.

13 Ingen haand skal røre ved det; thi den skal visselig stenes eller skydes, hvad enten det er et dyr eller menneske, det maa ikke leve; naar basunen lyder langsom, skulle disse stipe op paa bjerget.

14 Saa gik Mose ned af bjerget til folket; han helligede folket, og de vaskede deres klæder,

15 og han sagde til dem: Værer rede til den tredje dag, og holder eder ikke til nogen kvinde.

16 Paa den tredje dag om morgenen var der torden og lynild, og en tyk sky paa bjerget, og en meget stærk basunlyd; og hele folket, som var i lejren, forfærdedes.

17 Saa førte Mose folket ud af lejren for at møde Herren, og de stillede sig under bjerget,

18 og hele Sinaj bjerg røg, fordi Herren foer ned paa det i ilden, og røgen stop op af det som af en ovn, og hele bjerget skjælvede saare;

19 og basunelyden blev jo længere jo stærkere; Mose talede, og Gud svarede ham i tordenen.

20 Og Herren steg ned paa Sinaj bjerg til bjergtinden, og Herren kaldte Mose op paa bjergtinden, og Mose steg derop.

21 Saa sagde Herren: Stig ned og paamind folket, at de ikke bryde ind til Herren for at se, og mange maatte falde af dem;

22 ja selv præsterne, som nærme sig til Herren, skulle hellige sig, at Herren ikke skal ødelægge dem.

23 Men Mose sagde til Herren: Folket kan ikke stipe op paa Sinajbjerget; thi du har vidnet for os og sagt: Omgjærd bjerget og hellige det!

24 Og Herreen sagde til ham: Gaa og stig nu ned, og saa skal du stipe op igjen med Aron; men præsterne go folket maa ikke bryde paa for at stipe op til Herren, at han ikke skal ødelægge dem.

25 Saa steg Mose ned til folket og sagde dem det.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40