Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 23de kapitel

Retfærdighed. Festerne. Løfte om Kana-ans land

1 Du maa ikke føre falske rygter over dine læber; du maa ikke give den onde en haandsrækning ved at være falsk vidne;

2 du maa ikke følge den store hob i at gjøre ondt; og svar ikke saaledes for retten, at du bøjer dig efter den store hob til at forvende sandheden;

3 og du maa ikke besmykke den ringe i hans sag for retten.

4 Dersom du møder din fjendes oxe eller asen, som farer vild, skal du sandelig bringe ham den tilbage.

5 Seer du din fjendes æsel ligge under sin byrde, maa du standse og ikke overlade det til ham, men du skal først forlade det med ham. -

6 Du maa ikke bøje retten for den fattige under hans trætte.

7 Hold dig langt fra løgns ord; slaa ikke en uskyldig og retfærdig mand ihjel; thi jeg vil ikke lade den ugudelige have ret.

8 Du maa ikke tage mod gave; thi gaven binder de klarseende og forvender de retfærdiges sag.

9 Du maa ikke undertrykke den fremmede; thi i veed selv, hvordan det er den fremmede om hjærtet; thi og i have været fremmede i Ægyptens land.

10 I sex aar skal du besaa dit land og samle dets afgrøde;

11 men i det syvende skal du lade det ligge til hvile, at de fattige blandt dit folk maa spise deraf, og hvad de levne, maa de vilde dyr paa marken æde; og saaledes skal du gjøre baade med din vingaard og med din oliehave.

12 I sex dage skal du gjøre din gjerning; men paa den syvende dag skal du holde hvile, for at din oxe og dit æsel kan hvile sig, og din tjenestekvindes søn og den fremmede vederkvæge sig.

13 Alt hvad jeg har sagt eder, det skulle i vare paa; andre guders navn maa i ikke bringe i tanker, og det maa ikke høres af din mund.

14 Tre gange om aaret skal du holde højtid for mig.

15 Du skal holde de usyrede brøds højtid - syv dage skal du spise usyret brød, ligesom jeg har befalet dig, paa den bestemte tid i maaneden Abib, thi i den gik du ud af Ægypten; og i skulle ikke fremstille eder tomhændede for mit aasyn. -

16 Dernæst høstfesten, naar du har indhøstet dit arbejdes førstegrøde, som du har saaet paa marken; og frugtsamlingsfesten ved aarets udgang, naar du har samlet frugterne af dit arbejde af marken.

17 Tre gange om aaret skal alt dit mandskab fremstille sig for Herren, den evige. -

18 Du maa ikke ofre mit offerblod ved surdejg, og flommen af mit højtidsoffer maa ikke ligge natten over til om morgenen. -

19 Førstegrøden af de første frugter paa din mark skal du bringe til Herren din Guds hus. - Du maa ikke koge et kid i dets moders mælk.

20 Se, jeg sender en engel foran dig for at bevare dig paa vejen og føre dig til det sted, som jeg haver beredt;

21 forvar dig for hans ansigt, lyd hans røst, fortørn ham ikke; thi han vil ikke forlade eders overtrædelse; thi mit navn er i ham;

22 men hvis du alvorlig lyder hans røst og gjør alt, hvad jeg siger, du vil jeg være en fjende af dine fjender og en modstander af dine modstandere;

23 ja min engel skal gaa for dit ansigt og føre dig til Amoriterne, Hetiterne, Feresiterne, Kananiterne, Heviterne, Jebusiterne, og jeg vil udslette dem.

24 Du maa ikke tilbede deres guder og ikke dyrke dem, og ikke heller gjøre som de, men du skal aldeles forstyrre og sønderbryde deres afgudsbilleder.

25 Men i skulle tjene Herren eders Gud, og han velsigner dig brødet og vandet; og jeg vil vende al sygdom fra dig.

26 Der skal ingen føde i utide, og ingen være ufrugtbar i dit land; jeg vil lade dig fylde dine dages tal.

27 Jeg vil sende min forfærdelse foran dig; jeg vil forskrække hvert folk, du kommer til; jeg vil lade dine fjender vende ryg;

28 jeg vil sende gedehamser foran dig, og de skal udjage Heviterne, Kananiterne og Hetiterne for dig;

29 men jeg vil ikke udjage dem for dig paa eet aar, for at landet ikke skal ligge øde og markens vilde dyr bliver dig for mange;

30 efterhaanden vil jeg udjage dem for dig, indtil du voxer og tager landet i besiddelse.

31 Og jeg vil sætte dit landemærke fra det røde hav indtil middelhavet og fra ørkenen til Eufratfloden; thi jeg give landets indbyggere i eders haand, og du skal drive dem ud fra dig;

32 men du maa ikke gjøre pagt med dem og deres guder;

33 de maa ikke bo i dit land, for at de ikke skulle bringe dig til at falde fra mig; om du dyrker deres guder, det bliver dig til snare.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40