Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 24de kapitel

Pagtens offer. Mose paa bjerget

1 Og han sagde til Mose: Stig op til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste; og i skal tilbede langtfra.

2 Men Mose alene skal komme nærmere til Herren, men disse maa ikke komme nærmere, og folket maa ikke stige op med ham. -

3 Saa kom Mose og fortalte folket alle Herrens Ord og alle hans bud, og hele folket svarede enstemmig og sagde: Alle de Ord, som Herren har talt, ville vi gjøre.

4 Og Mose skrev alle Herrens Ord, og om morgenen stod han tidlig op og rejste et alter under bjerget og tolv mindestene for Israels tolv stammer;

5 saa sendte han Israels børns unge karle derhen, for at de af oxerne skulde ofre brændofre og slagtofre til takoffer for Herren.

6 Men Mose tog halvdelen af blodet og kom det i offerskaale; men den anden halvdel stænkede han paa alteret.

7 Og han tog pagtens bog og læste den for folkets øren, og de sagde: Alt, hvad Herren har talt, ville vi gjøre og lyde!

8 Saa tog Mose blodet og stænkede det paa folket og sagde: Se, det er den pagts blod, som Herren har oprettet med eder om alle disse Ord.

9 Saa steg Mose og Aron op og ligeledes Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste,

10 og de saae Israels Gud; og under hans fødder var der som et safirgulv, som himlen selv i glands,

11 men Israels børns ædlinger lagde han ikke haand, saa de skuede Gud, og de spiste og drak.

12 Derpaa sagde Herren til Mose: Stig op til mig paa bjerget og bliv der, saa vil jeg give dig stentavler og loven og budet, som jeg har skrevet, for at du kan lære dem disse.

13 Saa rejste Mose sig og hans tjener Josva, og Mose steg op paa Guds bjerg.

14 Men til de ældste sagde han: Bliver i her, indtil vi vende tilbage til eder, og se, Aron og Hur bliver hos eder, og hvem der er hovedpart i en sag, føre den for dem.

15 Saa steg Mose op paa bjerget, og skyen skjulte bjerget,

16 og Herrens herlighed hvilede paa Sinaj bjerg og skyen skjulte det i sex dage, men paa den syvende dag kaldte han paa Mose midt ud af skyen.

17 Og Herrens herligheds aabenbarelse var som en fortærende ild paa bjergtinden for Israels børns øjne.

18 Men Mose kom midt ind i skyen og steg op paa bjerget, og Mose var 40 dage og 40 nætter paa bjerget.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40