Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 26de kapitel

Tabernaklet beskrives

1 Boligen selv skal du gjøre af ti tæpper af hvidt tvundet bomuld, blaat uldent, purpur og skarlagen, med kunstigt arbejde skal du indvirke tordenengle derpaa.

2 Længden af et tæppe skal være 28 alen og breden 4 alen, og alle tæpper skal holde eet maal.

3 Fem tæpper skal fæstes sammen, et til det andet, og de andre fem tæpper skal fæstes sammen, det ene til det andet.

4 Og du skal gjøre stropper af blaat uldent i det ene tæppe yderst i æggen, hvor det skal fæstes sammen, og ligeledes skal du gjøre paa den yderste æg af tæppet i den anden sammenføjning.

5 Du skal gjøre 50 stropper paa det ene tæppe og 50 stropper paa den yderste æg af den anden sammenføjning, saa at den ene stroppe møder den anden;

6 og du skal gjøre 50 guldhægter, og med disse hægter skal du forbinde det ene tæppe med det andet, saa at det bliver til een bolig.

7 Du skal ogsaa gjøre tæpper af gedehaar til teltedække over boligen, og af dem skal du ialt gjøre elleve stykker.

8 Længden af det ene tæppe skal være 30 alen og breden 4 alen; alle elleve tæpper skal holde samme maal;

9 og du skal fæste de fem tæpper sammen for sig, og de sex for sig, og det sjette tæppe skal du lægge dobbelt for den forreste. Det af teltet.

10 Og du skal gjøre 50 stropper i den yderste æg paa det ene tæppe, hvor det skal fæstes sammen, og 50 stropper i æggen af tæppet af den anden sammenføjning,

11 og du skal gjøre 50 kobberhægter, spænde hægterne i stropperne og forbinde teltedækket, saa det bliver til eet.

12 Men det overskydende stykke af teltetæppet, nemlig det halve tæppe, som bliver tilovers, skal hænge bag ud over boligen,

13 nemlig een alen paa den ene og en alen paa den anden side af det, som er tilovers af teltedækkets længde, og det overskydende skal være paa siderne af boligen til at dække den.

14 Og saa skal du gjøre et dække til teltet af rødfarvede vædderskind, og ovenpaa det igjen et dække af sælhundeskind.

15 Du skal gjøre brædderne til boligen af akasietræ til at staa opret;

16 ti alen skal hvert brædt være langt og halvanden alen bredt.

17 Hvert brædt skal have to tapper af lige afstand fra hinanden og saaledes skal du gjøre alle brædderne til boligen.

18 Du skal gjøre brædderne til boligen; tyve til søndersiden imod syd,

19 og du skal gjøre fyrretyve sølvfodstykker til at sætte under de tyve brædder, to fodstykker nemlig under det ene brædt til dets to tapper, og to fodstykker under det andet brædt til dets to tapper.

20 Til den anden side af boligen mod norden skal du gjøre tyve brædder,

21 og fyrretyve fodstykker af sølv, to fodstykker, nemlig under det ene brædt, og to fodstykker under næste brædt.

22 Men til bagsiden af boligen mod vesten skal du gjøre sex brædder,

23 og to brædder skal du gjøre hjørnestykker paa begge sider af boligen.

24 De skulle begge være dobbelt fra nedenaf; og de skulle ogsaa have deres fuldkomne maal øverst oppe indtil den første ring; saaledes skal det være med dem begge, og de skal danne de to hjørnestykker;

25 og der skal være otte brædder med deres sexten sølvfodstykker, to fodstykker nemlig under det ene brædt, og to fodstykker under det næste brædt.

26 Saa skal du gjøre stænger af akasietræ, som til brædderne paa den ene side af boligen,

27 og fem til brædderne paa den anden side af boligen, og fem andre stænger til brædderne paa bagsiden af boligen mod vesten.

28 Den mellemste stang skal gaa midt gjennem brædderne, saa at den slutter fra den ene ende til den anden.

29 Brædderne skal du beslaa med guld; deres ringe, som skal være øskener for stængerne, skal du gjøre af guld, og stængerne skal du beslaa med guld.

30 Og du skal rejse boligen efter den maade, som blev dig viist paa bjerget.

31 Du skal ogsaa gjøre et forhæng af blaat uldent, purpur og skarlagen og hvidt tvundent bomuld; og med kunstigt arbejde skal du indvirke tordenengle deri;

32 og du skal hænge det paa fire støtter af akasietræ, osm ere beslagne med guld; Hagerne paa dem skal være af guld, og de skal hvile paa fire sølvfodstykker,

33 og du skal hænge forhænget op under hagerne, og bringe lovens ark derhen indenfor forhænget, og forhænget skl være til skillerum mellem det hellige og allerhelligste.

34 Du skal sætte naadestolen paa lovens ark i det allerhelligste;

35 men bordet skal du stille udenfor forhænget og lysestagen ligeoverfor bordet ved sydsiden af boligen, og bordet skal du sætte ved nordsiden.

36 Og du skal gjøre et tæppe til teltets indgang; af blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt tvundet bomuld skal du gjøre det med stukket arbejde;

37 og til dette tæppe skal du gjøre fem støtter af akasietræ; dem skal du beslaa med guld; Hagerne paa dem skal være af guld, og du skal støbe fem kobberfodstykker til dem.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40