Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 27de kapitel

Alteret til brændoffer, forgaarden, den hellige olie beskrives

1 Du skal gjøre et alter af akasietræ; det skal være fem alen langt og fem alen bredt, i lige firkant, og tre alen højt.

2 Dets horn skal du gjøre paa dets fire hjørner; de skulle være i eet med det, og du skal beslaa det med kobber.

3 Du skal ogsaa gjøre askepander, ildskuffer, offerskaale, kjødoffer og fyrfade til det; alle redskaber til det skal du gjøre af kobber.

4 Du skal ogsaa gjøre et netformigt gitterværk af kobber til det, og paa det skal du sætte fire kobberringe paa dets fire hjørner;

5 og du skal sætte det forneden under alterets indfatning, saa at gitterværket naaer indtil midt op paa alteret.

6 Du skal ogsaa gjøre bærestænger af akasietræ til alteret, og dem skal du beslaa med kobber.

7 Stængerne skal stikkes i ringene, og de skal sidde paa begge sider af alteret til at bære det i.

8 Du skal gjøre det hult af brædderværk; ligesom det blev dig viist paa bjerget, saaledes skulle du gjøre det.

9 Du skal ogsaa indrette en forgaard til boligen; paa søndersiden med mod syd skal der være et omhæng til forgaarden af hvidt tvundet bomuld, hundrede alen langt i den ene side.

10 Det skal have tyve støtter, og tyve kobberfodstykker, men hagerne paa støtterne og deres tværstænger skal være af sølv.

11 Ligeledes skal omhænget paa den nordre side være 100 alen langt, og det skal have tyve støtter med tyve kobberfodstykker, men hagerne paa støtterne og deres tværstænger skal være af sølv.

12 Forgaardens brede mod vestsiden skal have et omhæng af 50 alen, og det skal have ti støtter med deres ti fodstykker.

13 Breden af forgaardens forside mod østen skal være 50 alen;

14 et omhæng af 15 alen længde skal være paa den ene side med dets trende støtter og deres tre fodstykker;

15 paa den anden side skal der ligeledes være et omhæng af 15 alens længde med dets trende støtter og deres tre fodstykker.

16 Men til forgaardens port skal være et tyve alen langt tæppe af blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt tvundet bomuld i stukket arbejde, og det skal have fire støtter med deres fire fodstykker.

17 Alle støtter trindt om forgaarden skulle have tværstænger og hager af sølv, men fodstykker af kobber.

18 Forgaardens længde bliver altsaa 100 alen, og dens brede i begge sider 50 alen, men dens højde fem alen, af hvide tvundne bomuldstæpper med kobberfodstykker.

19 Alle redskaber, som høre til boligen til enhver tjeneste, samt alle søm til den og til forgaarden skal være af kobber.

20 Du skal befale Israels børn, at de skal tage dig ren bomolie af stødte oliven til lysning for altid at holde lamperne tændte;

21 i forsamlingsteltet udenfor forhænget, som hænger for lovens ark, skal Aron og hans sønner berede den for Herren fra aften til morgen. Det skal være en evig skik for deres efterkommere af Israels børn.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40