Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 28de kapitel

Præsteklæderne

1 Du skal udtage din broder Aron og hans sønner af Israels børn til at tjene mig som præster, Aron nemlig og hans sønner Nadab, Abihu, Eleaser og Itamar;

2 og du skal gjøre din broder Aron hellige klæder til ære og pryd.

3 Og du skal tale med alle, som ere vise af hjærte, hvem jeg har fyldt med visdoms Aand, at de gjøre Aron klæder til hans vielse, for at han kan tjene mig som præst.

4 Og de ere de klædningsstykker, som de skulle gjøre; brystsmykket, hagelen, overkjortlen, livkjortelen af aabent tøj, hovedsmykket og beltet; og de skulle gjøre din broder Aron og hans sønner hellige klæder, for at de kunne tjene mig som præster.

5 De skal nemlig tage guld, blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt bomuld,

6 og gjøre hagelen; af guld, blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt tvundet bomuld skulle de kunstig væve den;

7 to skulderstykker, som kan føjes sammen, skal den have paa begge ender, og derved skal den fæstes.

8 Det kunstig virkede belte, som skal lægges om hagelen, skal virkes paa samme maade af samme stof nemlig af guld, blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt tvundet bomuld.

9 Du skal ogsaa tage to sardonyxstene,, og du skal skjære Israels børns navne i dem;

10 de sex navne skal staa paa den ene sten, og de sex øvrige navne paa den anden sten, efter deres fødsel.

11 Arbejdet skal udføres af stenskærere og være indskaaret, som man stikker signeter, og du skal lade begge, stene udgrave med Israels børns navne, og du skal lade dem indsætte i en guldomfatning.

12 Begge stene skal du anbringe paa hagelens skulderstykker, og de skal være mindestene for Israels børn, og Aron skal bære deres navne for Herrens aasyn paa begge sine skuldre til en ihukommelse. -

13 Indfatningen skal du gjøre af guld;

14 og du skal gjøre to kjæder af purt guld, som svare til hverandre, af slynget arbejde, og du skal fæste disse slyngede kjæder til indfatningen.

15 Du skal ogsaa gjøre embedets brystsmykke af samme kunstige arbejde som hagelen; af guld, blaat uldent, purpur, skarlagen, hvidt tvundet bomuld skal du nemlig gjøre det.

16 Det skal være i lige firkant og dobbelt, et spand langt og et spand bredt.

17 Og du skal indlægge indfatningssten i det i fire rader; een rad af en karniol, topas og smaragd; det bliver den første rad.

18 Den anden rad bliver af en karfunkel, safir og diamant;

19 den tredje rad af en opal, agat og ametyst;

20 og den fjerde rad af en turkos, sardonyx og jaspis. De skal indlægges i guldomfatning,

21 og stenene skal efter Israels børns navne være tolv, og i hver skal dens stammes navn indgraves, efter de tolv stammer, med samme arbejde, som man stikker signeter.

22 Til brystsmykket skal du af purt guld gjøre guldklæder, som svare til hverandre, og ere af slynget arbejde.

23 Desuden skal du gjøre to guldringe til brystsmykket og sætte de to ringe paa de to ender af brystsmykket;

24 og de to guldkjæder skal du sætte i de to ringe i enderne af brystsmykket;

25 men enderne af de to guldkjæder skal du sætte i de to indfatninger paa hagelens skulderstykker, ligeoverfor hverandre.

26 Du skal ogsaa gjøre to andre guldringe, og sætte dem paa de to andre ender af brystsmykket indvendig i kanten, lige mod hagelen.

27 Og saa skal du endnu gjøre to guldringe, og dem skal du sætte forneden paa hagelens to skulderstykker, ligefor hverandre, hvor hagelen fæstes sammen ovenfor dens kunstig virkede belte,

28 og man skal knytte brystsmykket ved dets ringe til ringene paa hagelen, med en blaa ulden snor, saa det ligger over hagelens kunstig virkede belte, og løsner sig ikke fra hagelen.

29 Og Aron skal bære Israels børns navne i embedets bryst smykke paa sit hjærte, naar han træder ind i helligdommen, til en stadig ihukommelse for Herren.

30 Og i embedets brystsmykke skal du lægge lys og sandhed, og de skal ligge Aron paa hjærte, naar han træder ind for Herrens aasyn, og Aron skal bære Israels børns dom paa sit hjærte altid, naar han træder ind for Herrens aasyn.

31 Desuden skal du gjøre overkjortlen til at bære under hagelen helt igjennem vævet af blaat uldent.

32 Foroven skal den have en aabning paa midten, og der skal gaa en bræmme rundt om aabningen af vævet arbejde som om halsen paa pantsersærken, for at den ikke skal rives ud.

33 Paa nedersømmen skal du sætte granatæbler af blaat uldent, purpur og skarlagen rundt omkring, og mellem dem skal du rundt om sætte guldbjelder,

34 saaledes at der sidder en guldbjelde, saa at granatæble, og fremdeles en guldbjelde og saa et granatæble rundt om paa nedersømmen af overkjortlen,

35 og den skal Aron have paa, naar han gjør tjenesten, paa det han kan høres, naar han træder ind i helligdommen for Herrens aasyn og naar han gaaer ud deraf, for at han ikke skal dø.

36 Du skal gjøre en plade af purt guld og indgrave i den "hellig for Herren", ligesom man stikker signeter.

37 Og du skal fæste den paa en blaa ulden snor, og den skal sidde paa forsiden af præstehuen,

38 og den skal være paa Arons pande, og Aron skal bære skylden af alt det helligede, som Israels børn hellige i alle deres viede gaver, og den skal altid være paa hans pande, for at Herren naadig maa antage dem.

39 Du skal ogsaa knytte en livkjortel af hvidt bomuld, og gjøre præstehuen af hvidt bomuld og et belte med stukket arbejde.

40 Til Arons sønner skal du gjøre livkjortler og belter, og høje præstehuer til ære og pryd;

41 og du skal føre din broder og hans sønner i disse klæder, og du skal salve dem, lægge fuldmagten i deres haand og vie dem, for at de kunne tjene mig som præster.

42 Og du skal gjøre dem benklæder af fint bomuld til at skjule deres blusel, og de skal gaa fra lænderne til laarene,

43 og Aron og hans sønner skal have dem paa, naar de træde ind i forsamlingsteltet eller nærme sig alteret, for at gjøre tjeneste i helligdommen, at de ikke skulle bære skyld og dø. - Det er en evig bestemmelse for ham og hans efterkommere.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40