Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 29de kapitel

Præstevielsen. Det daglige offer

1 Dette er det Ord, som du skal følge, naar du vier dem til at tjene mig som præster: tag en ung oxe og to væddere, som ere uden lyde,

2 og usyret brød, usyrede kager, sprængte med olie, og usyrede fladbrød, bagte med olie; af fint hvedemel skal du lægge dem.

3 Du skal komme dem i en kurv og bringe dem frem for helligdommen i kurven tilligemed oxen og de to væddere;

4 i lige maade skal du føre Aron og hans sønner til indgangen af forsamlingsteltet, og du skal vaske dem med vand;

5 og saa skal du tage klæderne og føre Aron i livkjortlen og overkjortlen til hagelen, og hagelen og brystsmykket, og du skal ombelte ham med hagelens kunstig virkede belte.

6 Saa skal du sætte præstehuen paa hans hoved, og det hellige diadem paa præstehuen,

7 og du skal tage salveolien, gyde over hans hoved og salve ham.

8 Saa skal du lede hans sønner frem og føre dem i livkjortlerne.

9 Og du skal lægge beltet om dem, baade om Aron og hans sønner, og binde højhuerne paa dem, og præstedømmet skal være dem overgivet til en evig skik, og du skal lægge fuldmagten i Arons og hans sønners haand.

10 Saa skal du ogsaa lede oxen frem for forsamlingsteltet, og Aron og hans sønner skal lægge deres deres hænder paa oxens hoved

11 og du skal slagte oxen for Herrens aasyn ved indgangen til forsamlingsteltet.

12 Derpaa skal du tage af oxens blod og komme det paa alterets horn med din finger; men det øvrige blod skal du udgyde ved alterfoden.

13 Saa skal du tage alt fedt, som dækker indvoldene og nettet over leveren og begge nyrer med nyrefedtet, og gøre røgoffer deraf paa alteret.

14 Men kjødet af oxen, samt huden og skarnet skal du brænde op i ilden udenfor lejren; thi det er et syndoffer.

15 Derpaa skal du tage den ene vædder, og Aron og hans sønner skal lægge deres hænder paa vædderens hoved;

16 saa skal du slagte vædderen, tage den blod og stænke trindt om paa alteret.

17 Men vædderen skal du dele i fine stykker, og du skal vaske indvoldene og benene og lægge dem ovenpaa dens stykker og hoved;

18 og du skal gjøre et røgoffer af hele vædderen paa alteret, thi det er et brændoffer for Herren, en velbehagelig lugt, et ildoffer for Herren.

19 Endelig skal du tage den anden vædder, og Aron og hans sønner skal lægge deres hænder paa vædderens hoved;

20 saa skal du slagte vædderen og tage af den blod og komme paa Arons og hans sønners højre øreflip, paa tommelfingeren paa deres højre haand og paa tommeltaaen paa deres højre fod, og du skal stænke blodet trindt om paa alteret;

21 men af blodet, som er paa alteret og af salveolien skal du tage og sprænge paa Aron og hans klæder, paa hans sønner og deres klæder, saa han og hans klæder, hans sønner og deres klæder blive viede.

22 Dernæst skal du tage fedtet af vædderen, nemlig halen, fedtet som dækker indvoldene, nettet over leveren, begge nyrerne tilligemed nyrefedtet og den højre bov; - det er nemlig fuldtmagtsvædderen -

23 og desuden et rundebrød, en oliebrødkage og et fladbrød af kurven med de usyrede brød, som staa for Herrens aasyn;

24 og alt dette skal du lægge paa Arons og hans sønners haand, og lade det svæve som et svævoffer for Herrens aasyn;

25 saa skal du tage det af deres hænder og gjøre et røgoffer deraf paa alteret over brændofret, til en velbehagelig lugt for Herrens aasyn; det er et ildoffer for Herren.

26 Dernæst skal du tage bryststykket af Arons fuldmagtsvædder og lade det svæve som et svævoffer for Herrens aasyn, og det skal være din del;

27 og du skal vie svævebrystet og hæveboven, som man har ladet svæve og som er bleven hævet af fuldmagtsvædderen for Aron og hans sønner;

28 og de skal høre Aron og hans sønner til efter en evig skik for Israels børn; thi det er et hævoffer, og der skal bringes hævoffer af Israels børn af deres takofre, men deres hævofre høre Herren til. -

29 De hellige klæder, som Aron har, skulle tilhøre hans sønner efter ham; i dem skal man salve dem, og i dem give fuldmagten i deres haand.

30 Den af hans sønner, som bliver præst efter ham, skal i syv dage iføre sig dem, naar han træder ind i forsamlingsteltet for at tjene i helligdommen.

31 Og du skal tage fuldmagtsvædderen og koge dens kjød paa et indviet sted;

32 og Aron og hans sønner skal spise vædderens kjød og brødet, som er i kurven, for indgangen til forsamlingsteltet.

33 De skulle spise dette, hvormed der er skeet forsoning til at give fuldmagten i deres haand og vie dem; men ingen fremmed maa spise det, fordi det er viet.

34 Men dersom der levnes noget af samme fuldmagts offerkjød og brød til næste morgen, da skal du brænde levningerne i ild, det maa ikke spises, thi det er viet.

35 Saaledes skal du gjøre ved Aron og hans sønner i alle stykker, som jeg har befalet dig, i syv dage skal du give fuldmagtsofret i deres haand;

36 du skal hver dag bringe en oxe til syndoffer til forsoning og gjøre syndoffer for alteret, i det du soner for det, og du skal salve det for at vie det;

37 i syv dage skal du sone for alteret og vie det, og alteret skal være højhelligt, og enhver, som rører alteret, skal være hellig.

38 Dette er det offer, du skal bringe paa alteret: Altid hver dag to etaars lam.

39 Det ene lam skal du bringe om morgenen og det andet lam ud paa aftenen.

40 En tiende part fint mel sprængt med stødt olie, en fjerdedel af en hin, og en fjerdedel af en hin vin til drikoffer hører det ene lam.

41 Det andet lam skal du bringe ud paa aftenen med samme madoffer og drikoffer som om morgenen, til en behagelig lugt, som et ildoffer for Herren.

42 Dette er det stadige brændoffer for eders efterkommere ved indgangen til forsamlingsteltet for Herrens aasyn; der vil jeg møde eder for der at tale med dig;

43 der vil jeg samles med Israels børn, og dette sted skal helliges ved min herlighed;

44 og jeg vil hellige forsamlingsteltet og alteret, og jeg vil hellige Aron og hans sønner til at tjene mig som præster;

45 og jeg vil bo midt iblandt Israels børn og være deres Gud;

46 og de skal erfare, at jeg er Herren, deres Gud, som førte dem ud fra Ægyptens land, for at jeg kunde bo blandt dem; jeg er Herren, deres Gud.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40