Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 3dje kapitel

Moses kald

1 Mose vogtede faarene hos sin svigerfader Jetro, som var præst i Midjan, og handrev faarene vester paa i ørken og kom til Guds bjerg Horeb.

2 Her aabenbaredes Herrens engel for ham i en ildslue midt ud af en tornebusk: og han saae og se, tornebusken brændte i ilden, men tornebusken blev ikke fortæret!

3 Da sagde Mose: Jeg vil træde nærmere og se dette store syn, hvordan tornebusken ikke brændes op;

4 men da Herren saae, at han gik nærmere for at se til, kaldte Gud paa ham midt ud af tornebusken og sagde: Mose, Mose! og han svarede: Her er jeg!

5 Da sagde han: Gaa ikke nærmere, drag dine sko af dine fødder, thi det sted, du staaer paa, er hellig grund!

6 Og han sagde endvidere: Jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud; men Mose skjulte sit ansigt, fordi han frygtede for at se paa Gud.

7 Saa sagde Herren: Jeg har sandelig seet mit folks elendighed i Ægypten, og jeg har hørt deres raab over deres plagere; ja jeg kjender deres lidelser;

8 og jeg er stegen ned for at udfri dem af Ægypternes haand og føre dem op af dette land til et godt og rummeligt land, til et land, som flyder med mælk og honning, til det sted, som Kananiterne, Hetiterne, Amoriterne, Feresiterne, Heviterne, og Jebusiterne har inde.

9 Og nu se, Israels børns raab er naaet til mig, og jeg har seet den undertrykkelse, hvormed Ægypterne trænge dem.

10 Men kom du nu, saa vil jeg sende dig til Farao, og før du mit folk, Israels børn, ud af Ægypten.

11 Da sagde Mose til Gud: Hvo er jeg, at jeg skulde gaa til Farao, og at jeg skulde føre Israels børn ud af Ægypten?

12 Men han sagde: Jo, jeg vil være med dig, og det skal være dig tegnet paa, at jeg har sendt dig! naar du har ført folket ud af Ægypten, da skulle i tjene Gud paa dette bjerg.

13 Men Moes sagde til Gud: Se, naar jeg kommer til Israels børn, og jeg siger til dem: Eders fædres Gud har sendt mig til eder, og de svare mig: Hvad er hans navn? hvad skal jeg saa sige til dem?

14 Da sagde Gud til Mose: Jeg bliver den, jeg er; og han sagde: Saaledes skal du sige til Israels børn: "Jeg, som bliver" han har sendt mig til eder.

15 Og Gud sagde endvidere til Mose: Saaledes skal du sige til Israels børn: "Han, som bliver", han, eders fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs GUd, han har sendt mig til eder; og dette er mit navn til evig tid, og dette er min ihukommelse fra slægt til slægt.

16 Gaa nu og sammenkald Israels ældste, og du skal sige til dem: "Han, som bliver", han, eders fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har aabenbaret sig for mig og sagt: Jeg har sandelige besøgt eder og seet, hvorledes i behandles i Ægypten;

17 og jeg har sagt: Jeg vil føre eder op af Ægyptens elendighed til det land, som Kananiterne, Hetiterne, Amoriterne, Feresiterne, Heviterne og Jebusiterne har inde, til et land, som flyder med mælk og honning;

18 og de skulle lyde din røst og du og Israels ældste skulle gaa ind til Ægyptens konge, og i skulle sige til ham: Herren, Hebræernes Gud, har aabenbaret sig for os, og nu, tillad, at vi drage tre dagsrejser ud i ørken, for at vi kunne ofre til Herren, vor Gud.

19 Men jeg veed, at Ægyptens konge ikke vil tillade eder at drage ud, end ikke ved en vældig haand;

20 men jeg vil udstrække min haand og slaa Ægypterne med alle mine undere, som jeg vil gjøre iblandt dem, og saa skal han lade eder fare;

21 go jeg vil give dette folk naade for Ægypterne, saa i skulle ikke gaa tomhændede, naar i drage ud,

22 men enhver kvinde skal forlange sølv- og guldkar og klæder af sin nabo og den, hun boer til huse med, og i skulle lægge det paa eders sønner og døtre, og fri Ægypterne derfra.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40