Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 30te kapitel

Røgelsesalteret. Skat til helligdommen. Kobberkarret. Salveolien. Røgelsen

1 Du skal ogsaa gjøre et røgelsesalter til at brænde røgelse paa; af akasietræ skal du gjøre det.

2 Det skal være een alen langt og een alen bredt i lige firkant, men to alen højt, og med dets horn i eet stykke.

3 Du skal beslaa det med purt guld, baade overdelen, siderne rundt om og hornene; og du skal gjøre en guldkrands rundt omkring.

4 Du skal ogsaa gjøre to guldringe til det nedenfor krandsen paa begge hjørner paa begge sider, og de skal være til øskener for stængerne til at bære det i.

5 Stængerne skal du gjøre af akasietræ og beslaa dem med guld,

6 og du skal sætte det foran forhænget, som er for lovens ark, ligeover for naadestolen, som er over loven, hvor jeg vil mødes med dig.

7 Paa det skal Aron ofre kostbar røgelse; hver morgen, naar han tilgavns renser lamperne, skal han lade røgelsesofferet brænde,

8 og naar Aron ud paa aftenen antænder lamperne, skal han lade røgofferet brænde. Saadant stadig røgoffer skal være for Herrens ansigt hos eders efterkommere.

9 I maa ikke bringe fremmed røgelse paa det, ej heller noget brændoffer eller madoffer, og drikoffer maa i ikke udøse paa det.

10 Engang om aaret skal Aron gjøre forsoning over dets horn; med syndofrets blod skal det ske; engang om aaret skal han gjøre forsoning for det hos eders efterkommere; det er højhelligt for Herren.

11 Herren talede til Mose og sagde:

12 Naar du optager mandtallet paa Israels børn, skal enhver give Herren løsning for sin sjæl, for at der ikke skal komme nogen plage paa dem, naar man tæller dem;

13 og hver, som gaaer over i mandtallet, skal give den, nemlig en halv sekel efter helligdommens vægt - men der gaaer tyve gerer paa en sekel - og denne halve sekel skal være et hævoffer for Herren.

14 Hver, som gaaer over i mandtallet, fra tyve aar og derover, skal give dette hævoffer til Herren.

15 Den rige skal give mere og den fattige ikke mindre end en halv sekel til at bringe Herren et hævoffer til at sone for eders sjæle.

16 Og du skal tage løsepengene af Israels børn og give dem til forsamlingsteltets tjeneste, og det skal være Israels børn til en ihukommelse, for Herrens aasyn til at gjøre forsoning for eders sjæle.

17 Herren talede til Mose og sagde:

18 Du skal gjøre et kobberkar med kobberfod til at vaske sig i, og du skal sætte det mellem forsamlingsteltet og alteret og komme vand i det;

19 og i det skulle Aron og hans sønner vaske deres hænder og fødder;

20 naar de træde ind i forsamlingsteltet, skulle de vaske sig i vand, at de ikke skulle dø; eller naar de nærme sig alteret for at gjøre tjeneste og optænde ildoffer for Herren;

21 og de skulle vaske deres hænder og fødder, for at de ikke skulle dø; og det skal være dem en evig lov for ham og hans efterkommere i deres slægter.

22 Herren talede til Mose og sagde:

23 Tag dig af de bedste vellugtende urter; 500 sekler af den fineste myrra, halv saameget, menlig 250 sekler krydderkanel og 250 sekler krydderkalmus;

24 og 500 sekler kasie efter helligdommens vægt og een hin bomolie;

25 og lav deraf en hellig salveolie, en duftende salve lavet efter kunstens regler; det skal være den hellige salveolie.

26 Dermed skal du salve forsamlingsteltet og lovens ark;

27 Bordet med alle dets redskaber, lysestagen med sit redskab og røgofferalteret;

28 Brændofferalteret med alle dets redskaber, kobberkarret med dets fodstykker,

29 og hellige dem, saa at de blive højhellige og enhver, som rører ved dem, bliver helliget.

30 Og du skal salve Aron og hans sønner og hellige dem til at tjene mig som præster.

31 Og du skal tale til Israels børn og sige: Det er den hellige salveolie for mig hos eders efterkommere.

32 Paa menneskers legeme maa den ikke udgydes, og af denne sammensætning maa i ikke berede nogen salve, den er hellig og skal være eder hellig;

33 men dersom nogen laver nogen salve som denne, eller udgyder deraf paa nogen fremmed, han skal udslettes af sit folk.

34 Herren sagde til Mose: Tag dig vellugtende urter, balsam, sø-navle, galban; disse vellugtende sager og ren virak, lige meget af hver del;

35 og du skal lave en røgelse deraf efter kunstens regler, den skal være saltet, ren og hellig;

36 og du skal støde noget af det smaat og lægge det foran loven i forsamlingsteltet, hvor jeg vil mødes med dig; det skal være eder højhelligt.

37 Men en røgelse, som du kunde gjøre af denne sammensætning, maa i ikke tilberede eder, det skal være dig helligt for Herren.

38 Enhver, som tilbereder mage dertil for at ryge dermed, skal udslettes af sit folk.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40