Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 31te kapitel

Herren kalder kunstnerne. Sabbatens holdelse

1 Herren talede til Mose og sagde:

2 Se, jeg har navnlig kaldet Bezalel, Uris søn, som var Hurs søn af Juda stamme,

3 og jeg fyldte ham med Guds Aand, med visdom og forstand, og med kundskab og det i alslags arbejde,

4 til at udtænke kunstigt arbejde i guld, sølv og kobber,

5 til at skjære i sten og indfatte dem, og til at skjære i træ og gjøre alt slags arbejde;

6 og se, til medarbejdere har jeg givet ham Ohaliab, Abisamaks søn af Dans stamme og hver kunstforstandig mands hjærte har jeg givet visdom, for at de skulle gjøre alt, hvad jeg har befalet dig,

7 nemlig forsamlingsteltet og lovens ark og naadestolen over den og alle redskaber til teltet;

8 bordet med dets redskaber, den straalende lysestage med alle sine redskaber og røgofferalteret;

9 brændofferalteret med alle sine redskaber, bakkekarret med sin fod,

10 de virkede klæder, de hellige klæder nemlig til præsten Aron og hans sønner til at udføre præstetjenesten i,

11 salveolien og røgelsen af de vellugtende urter til helligdommen; efter alt, hvad jeg har befalet dig, skulle de gjøre det.

12 Herren sagde derpaa saaledes til Mose:

13 Tal du til Israels børn og siig til dem: I skal sandelig holde mine hviledage; thi det er et tegn mellem mig og eder til eders efterkommere, for at i skal vide, at jeg er Herren, som helliger eder.

14 Derfor skulle i holde hviledagen, thi den skal være eder hellig; den, som vanhelliger den, skal miste sit liv; thi enhver, som gjør sit arbejde paa den, hans sjæl skal udslettes af sit folk.

15 I sex dage skal alt arbejde gjøres, paa den syvende dag er det hellig sabbats hvile for Herren: Hver, som gjør sit arbejde paa hviledagen, han miste sit liv.

16 Derfor skal Israels børn holde hviledagen, saa de fejre den hos deres efterkommere til en evig pagt;

17 mellem mig og Israels børn er denne nemlig et pagtens tegn til evig tid; thi i sex dage skabte Herren himlen og jorden, men paa den syvende dag hvilede han og vederkvægede sig.

18 Da han havde udtalt til Mose paa Sinaj bjerg, gav han ham begge lovens tavler, stentavlerne, som vare beskrevne med Guds finger.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40