Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 35te kapitel

Sabbathvilen. Hævofret til tabernaklet. Kunstnernes kald

1 Derpaa lod Mose hele Israels børns menighed samle og sagde til dem: Det er de Ord, som Herren har befalet, at i skal gjøre dem.

2 I sex dage skal du gjøre din gjerning; paa den syvende dag er det en højhellig hvile for Herren; hver, som paa den gjør sin gjerning, han skal miste sit liv.

3 I skal ikke gjøre ild paa om hviledagen i noget af eders huse.

4 Derpaa sagde Mose til hele Israels børns menighed saaledes: Dette er det Ord, som Herren har befalet, da han sagde:

5 Udtager af eder et hævoffer for Herren; hvad hver mand vil give af et godt hjærte, det skal han bringe som et hævoffer til Herren: Guld, sølv, kobber,

6 blaat uldent, purpur, skarlagen, hvidt bomuld, gedehaar,

7 rødfarvede vædderskind, sælhundeskind og akasietræ,

8 Olie til lysning, lugtende urter til salveolie og krydderurter til røgelse,

9 Sardonyxsten og indfatningssten til hagelen og brystsmykket;

10 og hver kunstforstandig mand blandt eder skal komme og udføre det arbejde, som Herren har befalet

11 med boligen, dens teltebeklædning og overdække, med den hager, brædder, stænger, støtter og fodstykker;

12 Arken med dens bærestænger, naadestolen og det inderste forhæng,

13 Bordet med dets bærestænger og alle dets redskaber og skuebrødene,

14 Lysestagen til lysning og alle dens redskaber og lamper og olien til lysningen,

15 Røgelsesalteret med dets bærestænger, salveolien og den vellugtende røgelse og dørtæppet for indgangen til boligen,

16 Brændofferalteret med sit kobbergitter, sine bærestænger og alle sine redskaber, og kobberkarret med sin fod,

17 Omhænget med dets støtter og fodstykker og forgaardens porttæppe,

18 Naglerne til boligen og forgaarden, og snorene, der høre til dem,

19 de virkede klæder til at tjene med i helligdommen, de hellige klæder nemlig til præsten Aron og hans sønner til at udføre præstetjenesten i.

20 Saa gik hele Israels børns menighed ud fra Mose,

21 og alle, som vare opvakte i hjærtet og hvis aand var villig, bragte Herrens hævoffer til at fuldføre forsamlingsteltet med alt, hvad der hører til dets tjeneste og de hellige klæder;

22 og saa kom de, baade mænd og kvinder, hver som gav af et godt hjærte, og de bragte spænder og ringe, signeter, livbaand og al slags guldtøj, og desuden kom hver mand, som bragte et svævoffer af guld for Herren;

23 og hver mand, som havde blaat uldent, purpur, skarlagen, hvidt bomuld, gedehaar, rødfarvede vædderskind og sælhundeskind, bragte dem.

24 Og hver, som kunde bringe Herren et hævoffer, de kom med sølv og kobber, og hver som havde akasietræ, bragte det til tjenestens gjerning;

25 og hver kunstforstandig kvinde spandt med sine hænder, og de bragte deres spind af blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt bomuld,

26 og hver kunstforstandig kvinde, hvis hjærte drev dem dertil, spandt gedehaarene;

27 men menighedens formænd bragte sardonyx- og indfatningsstene til hagelen og brystsmykket,

28 samt urterne og olien til lysning og salveolien og den duftende røgelse.

29 Saaledes bragte hver mand og kvinde, hvis hjærte drev dem dertil, hvad der hørte til den gjerning, Herren havde befalet Mose at udføre; Israels børn bragte altsaa Herren det som et frivilligt offer.

30 Da sagde Mose til Israels børn: Se, Herren har navnlig kaldet Bezalel, Uri søn, som er Hurs søn, af Juda stamme,

31 og Guds Aand har fyldt ham med visdom og forstand og kundskab i al slags arbejde

32 til at udtænke kunstigt arbejde i guld, sølv og kobber,

33 til at skjære i sten og indfatte dem, og til at skjære i træ og gjøre al slags kunstigt arbejde;

34 og han har givet hans hjærte forstand til at undervise andre, baade ham og Oholiab, Ahisamaks søn af Dans stamme;

35 deres hjærte har han fyldt med visdom til at gjøre al slags arbejde af stenskjæring, træsnit og stukket arbejde i blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt bomuld og bæverarbejde, saa de kan finde paa at gjøre al slags kunstigt og fint arbejde.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40