Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 36te kapitel

Folkets rigelige gaver. Arbejdet paa helligdommen begynder

1 Saa gjorde Bezalel og Oholiab og hver kunstforstandig mand, som Herren havde givet visdom og forstand til at forstaa at gjøre al slags arbejde til helligdommens tjeneste efter alt det, som Herren havde befalet;

2 og Mose kaldte ad Bezalel og Oholiab og hver kunstforstandig mand, som Herren havde givet visdom i hjærtet, og hver, som i sit hjærte følte sig drevet til at tage fat paa arbejdet for at fuldføre det,

3 og de modtog af Mose hele hævofferet, som Israels børn havde bragt til den hellige tjenestes arbejde, for at tilvirke det; og hver morgen bragte de endnu frivillige gaver.

4 Men saa kom alle de kunstforstandige mænd, som arbejdede paa helligdommen, hver fra sit arbejde, som de havde for,

5 og de sagde til Mose: Folket bringer mere, end der behøves til tjenestens gjerning, som Herren har befalet at gjøre.

6 Saa lod Mose udraabe gjennem lejren, at hverken mand eller kvinde skulde gjøre sig videre ulejlighed med helligdommens hævoffer, og folket blev holdt tilbage fra at bringe mere;

7 thi af alle disse ting var der nok til alt arbejde, ja der var endog tilovers.

8 Saa arbejdede hver kunstforstandig mand blandt haandværkerne og gjorde boligen af ti tæpper af hvidt tvundet bomuld, blaat uldent, purpur, skarlagen med kunstig indvirkede tordenengle derpaa.

9 Længden af det ene tæppe var 28 alen og bredden 4 alen, og alle tæpper holdt samme maal;

10 og man fæstede fem tæpper i eet stykke og fem tæpper i et andet stykke;

11 og man gjorde stropper af blaat uldent paa eggen af det ene tæppe yderst ved sammenføjningen, og ligesaa gjorde man paa ydereggen af tæppet ved den næste sammenføjning.

12 50 stropper satte man paa det første tæppe og 50 stropper i ydereggen paa tæppet, hvor hver anden gang skulde sammenfæstes, saa at stropperne mødte hverandre;

13 man gjorde ogsaa 50 guldhægter og med disse hægter fæstede man det ene tæppe til det andet, saa det blev til een bolig.

14 Derpaa gjorde man tæpper af gedehaar til tiltedække over boligen, i alt 11 stykker.

15 Længden af det ene tæppe var 30 alen og bredden 4 alen, og alle 11 tæpper holdt samme maal;

16 og man fæstede de fem tæpper sammen for sig og de sex tæpper for sig.

17 Saa gjorde man 50 stropper paa tæppets ydereg, hvor det skulde fæstes sammen, og 50 stropper paa tæppets eg, hvor det anden gang skulde fæstes sammen,

18 derpaa gjorde man 50 kobberhægter til at fæste teltetæppet sammen, saa det blev til eet stykke.

19 Desuden gjorde man endnu et dække til teltet af rødfarvede vædderskind, og ovenpaa det et dække af slæhundeskind.

20 Derpaa gjorde man brædder til boligen af akasietræ, som stode ret op.

21 Hvert brædt var ti alen langt og halvanden alen bredt,

22 og hvert brædt havde to tapper i lige afstand fra hinanden, og saaledes dannede man alle brædderne til boligen.

23 Man dannede altsaa brædder til boligen, nemlig 20 brædder til søndersiden imod syd,

24 og man gjorde 40 sølvfodstykker under de 20 brædder, nemlig to fodstykker under det ene brædt til dets to tapper, og to fodstykker under det næste brædt til dets to tapper.

25 Og til den anden side af boligen imod nord gjorde man tyve brædder,

26 og fyrretyve sølvfodstykker til dem, to fodstykker nemlig under det første og to fodstykker under det næste brædt.

27 Men til bagsiden af boligen imod vesten gjorde man sex brædder,

28 og til hjørnestykker paa samme side af boligen gjorde man to brædder,

29 og de vare dobbelte fra nedenaf, og de havde tillige deres fuldkomne maal øverst oppe indtil den første ring; saaledes dannede man dem begge paa begge hjørner.

30 Der var desuden otte brædder med deres tilhørende sexten sølvfodstykker, to fodstykker nemlig under hvert brædt.

31 Saa gjorde man ogsaa stænger af akasietræ, fem stykker til brædderne paa den ene side af boligen,

32 og fem stænger til brædderne paa den anden side af boligen, og desuden fem stænger til brædderne paa bagsiden af boligen med vesten.

33 Endelig gjorde man ogsaa den mellemste stang til at gaa midt gjennem brædderne fra den ene ende til den anden.

34 Brædderne beslog man med guld; Ringene paa dem, som skulde være øskener til stængerne, gjorde man af guld, og stængerne selv beslog man med guld.

35 Derpaa gjorde man forhænget af blaat uldent, purpur, skarlagen, hvidt tvundet bomuld, og med kunstigt arbejde indvirkede man tordenengle derpaa;

36 og til det gjorde man fire støtter til akasietræ og beslog dem med guld; og hagerne paa dem vare af guld; og til dem stødte man fire sølvfodstykker.

37 Men gjorde ogsaa et tæppe for indgangen til teltet af blaat uldent, purpur, skarlagen, hvidt tvundet bomuld med stukket arbejde,

38 og til dette fem støtter med deres hager; knapperne og tværstængerne paa dem beslog man med guld, men deres fem fodstykker vare af kobber.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40