Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 37te kapitel

Arken, naadestolen, bordet, lysestagen og røgelsesalteret

1 Derpaa gjorde Bezalel arken af askasietræ, halvtredje alen lang, halvanden alen bred og halvanden alen høj.

2 Han beslog den med purt guld baade indvendig og udvendig og gjorde en guldkrands rundt om den,

3 og han støbte fire guldringe til den fire hjørner, saa der sad to ringe paa dens ene og to paa dens anden side.

4 Saa gjorde han bærestænger af akasietræ og beslog dem med guld,

5 og disse stænger stak han i ringene paa siderne af arken til at bære den i.

6 Derpaa gjorde han naadestolen af purt guld, halvtredje alen lang og halvanden alen bred,

7 og han gjorde to tordenengle af guld af drevet arbejde paa begge ender af naadestolen;

8 een tordenengel stod der paa den ene ende, og den anden stod der paa den anden ende, saa de stod ud fra naadestolen.

9 Og tordenenglen udbredte deres vinger for oven og dækkede naadestolen med deres vinger; deres ansigter vendte imod hinanden og imod naadestolen.

10 Derpaa gjorde han bordet af akasietræ, to alen langt, een alen bredt og halvanden alen højt,

11 og beslog det med purt guld og gjorde en guldkrands om det.

12 Han gjorde ogsaa en liste om det af en haandsbreds højde, og rundt om listen anbragte han en guldkrands;

13 og han støbte fire guldringe til det og satte disse ringe i de fire hjørner paa dets fire ben;

14 hvor listen forbandtes, blev ringene satte som øskener for stængerne til at bære bordet i.

15 Derpaa gjorde han stængerne til at bære bordet i af akasietræ og beslog dem med guld;

16 og han gjorde redskaberne, som høre til bordet, nemlig skaaler, fade, bægere og kander til at bruge ved drikofret, alt af purt guld.

17 Dernæst gjorde han lysestagen af purt guld, af drevet arbejde gjorde han lysestagen, dens stamme, arme, bægere, knopper og blomster vare ud af et.

18 Sex arme gik ud fra dens sider, nemlig tre arme fra den ene side og tre arme fra den anden side af lysestagen.

19 Og der var tre bægere af mandelform med knop og blomst paa den ene arm og tre bægere af mandelform med knop og blomst paa den anden arm, og saaledes paa alle sex arme, som gik ud fra lysestagen;

20 og paa lysestagen selv var der fire bægere af mandelform med deres knopper og blomster,

21 nemlig een knop under de to arme ud i et, een knop under de to næste arme ud i et, og een knop under de øvrige to arme ud i et, for alle sex arme nemlig, som gik ud fra lysestagen.

22 Knopperne og armene vare i et, og det hele var eet stykke drevet arbejde af purt guld.

23 Saa gjorde han ogsaa de syv lamper til den, og lysesaxe og slukkehorn til den af purt guld.

24 Af en centner purt guld udarbejdede han den og alle dens redskaber.

25 Derpaa gjrode han røgelsesalteret af akasietræ, een alen langt, een alen bredt i lige firkant, men to alen højt, og dets horn var i eet stykke med det.

26 Det beslog han med purt guld baade overdelen, siderne rundt om og hornene, og han gjorde en guldkrands rundt omkring det.

27 Han gjorde ogsaa to guldringe til det nedenfor krandsen paa begge hjørner paa begge sider, til øskener for stængerne til at bære det i;

28 Stængerne gjorde han af akasietræ og beslog dem med guld;

29 og han tilberedte ogsaa den hellige salveolie og den rene vellugtende røgelse efter kunstens regler.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40