Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 38te kapitel

Alteret til brændoffer. Forgaarden. Regning over, hvad som blev brugt til arbejdet

1 Han gjorde ogsaa alteret til brændofret af akasietræ, fem alen langt og fem alen bredt i lige firkant, men tre alen højt.

2 Han gjorde ogsaa hornene paa dets fire hjørner og de vare ud i et med det, og han beslog det med kobber.

3 Derpaa gjorde han alle redskaberne til alteret, nemlig askepander, ildskuffer, offerskaaler, kjødgafler og fyrfade; og alle redskaber til det gjorde han af kobber.

4 Dernæst gjorde han et netformigt gitterværk af kobber til alteret under dets indfatning nedenfra indtil midt paa det.

5 Og han støbte fire ringe paa de fire ender af kobbergitterværket til øskener for bærestængerne;

6 Bærestængerne gjorde han af akasietræ og beslog dem med kobber;

7 og han stak stængerne i ringene paa alterets sider til at bære det i; men alteret selv havde han gjort hult af bræddeværk.

8 Derpaa gjorde han kobberkarret og foden dertil af kobber af de spejle, som kvinderne skarevis bragte til indgangen af forsamlingsteltet.

9 Dernæst gjorde han forgaarden, nemlig paa den søndre side mod syd hundrede alen omhæng til forgaarden af hvidt tvundet bomuld,

10 tyve støtter dertil og tyve kobberfodstykker til dem, men hagerne og tværstængerne paa støtterne af sølv;

11 til nordsiden 100 alen, dertil tyve støtter med deres tilhørende tyve kobberfodstykker, men hagerne go tværstængerne dertil af sølv.

12 Paa den vestre side vare omhængene 50 alen med deres ti fodstykker, men hagerne paa støtterne og deres tværstænger vare af sølv;

13 paa forsiden mod østen var der 50 alen,

14 nemlig femten alen omhæng paa den ene side med deres tre støtter og tre fodstykker,

15 og paa den anden side af forgaardens port var der femten alen omhæng med deres tre støtter og tre fodstykker.

16 Hele dette omhæng om forgaarden var af hvidt tvundet bomuld.

17 Fodstykkerne til støtterne vare af kobber; Hagerne paa støtterne og tværstængerne af sølv, og deres knapper vare beslagne med sølv, og alle disse støtter om forgaarden vare forbundne med sølvstænger.

18 Dækket for forgaardens port var stukket arbejde af blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt tvundet bomuld; det havde en længde af tyve alen, og en højde efter tøjets bredde af fem alen i lighed med tæpperne om forgaarden;

19 og de dertil hørende fire støtter med fire fodstykker vare af kobber; Hagerne paa dem vare af sølv, deres knapper vare beslagne med sølv, og de vare forbundne med sølvstænger;

20 men alle naglerne til boligen og forgaarden rundt omkring vare af kobber.

21 Dette er regningen paa boligen, lovens bolig, som blev opgjort efter Moses befaling ved Leviternes hjælp af Itamar, en søn af præsten Aron.

22 Bezalel, Uri søn, som var en søn af Hur, af Juda stamme, havde nemlig udført alt, hvad Herren havde befalet Mose.

23 Og Oholiab, Ahisamaks søn af Dans stamme, understøttede ham, og han var baade stenskjærer, kunstforstandig væver, og han forstod sig paa stukket arbejde i blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt bomuld. -

24 Alt guldet, som anvendtes til arbejdet til hele helligdommen, og som var bragt sammen som et svævoffer, udgjorde 29 centner og 730 sekler efter helligdommens vægt.

25 Sølvet, som var kommet ind ved mandtallet over menigheden, løb til 100 centner og 1775 sekler efter helligdommens vægt;

26 en beka, det er en halv sekel efter helligdommens vægt, var der nemlig taget ind for hvert hoved af alle, som gik over i mandtalslisterne fra tyve aars alderen og derover, ialt 603.550.

27 De 100 centner sølv bleve anvendte til at støbe fodstykkerne til helligdommen og fodstykkerne til forhænget; ialt 100 fodstykker af 100 centners vægt, hvert fodstykke ad een centner.

28 De 1775 sekler anvendte han til hager paa støtterne, til at beslaa deres knapper og forbinde dem med hverandre.

29 Kobberet, som var kommet ind ved svævofret, udgjorde 70 centner og 2400 sekler.

30 Deraf har han forarbejdet fodstykker ved indgangen til forsamlingsteltet, kobberalteret, kobbergitterværket, som hører til det, og alle redskaber, der høre til alteret;

31 endvidere fodstykkerne til forgaarden trindt omkring og fodstykkerne til forgaardens port, samt alle naglerne til boligen og forgaarden trindt omkring.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40