Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 39te kapitel

Præsteklæderne. Det heel afgives til Mose

1 Af det blaa uldne, purpuret og skarlagenet havde de forfærdiget de virkede klæder til at tjene med i helligdommen; de gjorde nemlig de hellige klæder til Aron, ligesom Herren havde befalet Mose.

2 Han forfærdigede hagelen af guld, blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt tvundet bomuld.

3 De slog nemlig guldet i tynde plader, dem skar han i traade, for kunstig at indvirke dem i det blaa uldne, purpuret, skarlagenet og det hvide bomuld. -

4 De gjorde skulderstykkerne, saa de kunde føjes sammen, og de blev sammenføjede ved begge ender.

5 Hagelens kunstige belte, som laa over den, var af samme stof og samme arbejde af guld, blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt tvundet bomuld, ligesom Herren havde befalet Mose.

6 Dernæst gjorde de sardonyxstenene færdige, som vare omsluttede og indfattede i guld, og udskaarne efter Israels børns navne paa samme maade, som man stikker signeter.

7 Dem satte han paa hagelens skuldstykker som mindestene for Israels børn, ligesom Herren havde befalet Mose.

8 Derpaa gjorde han brystsmykket; det var kunstig virket af samme arbejde som hagelen, af guld, blaat uldent, purpur, skarlagen og hvidt tvundet bomuld.

9 Brystsmykket var i lige firkant og de gjorde det dobbelt; det var eet spand langt og eet spand bredt og dobbelt;

10 og de indlagde fire rader sten i det; een rad af karniol, topas og smaragd, det var den første rad;

11 den anden rad var en karfunkel, safir og diamant;

12 den tredje rad en opal, agat og ametyst;

13 den fjerde rad en turkos, sardonyx og jaspis; og de vare trindt om indlagte i guldindfatning.

14 Stenene var tolv efter Israels børns navne, de vare indskaarne som signeter, hver havde sit navn efter de tolv stammer.

15 Paa brystsmykket gjorde de kjæder af purt guld, som svarede til hverandre af slynget arbejde,

16 og de gjorde desuden to guldindfatninger og to guldringe, og de to guldringe satte de paa de to ender af brystsmykket.

17 Og de to guldsnore satte de i de to ringe paa enderne af brystsmykket.

18 Men de to andre ender af de to snore satte de i de to indfatninger, og de fæstede dem paa hagelens skulderstykker ligeoverfor hinanden.

19 Saa gjorde de to andre guldringe og satte dem paa de to ender af brystsmykket indvendig i kanten, ligemod hagelen;

20 og de gjorde endnu to andre guldringe, og dem satte de forneden paa hagelens skulderstykker ligeoverfor hinanden, hvor hagelen fæstes sammen, ovenfor dens kunstig virkede belte;

21 og de knyttede brystsmykket ved dets ringe til ringene paa hagelen med en ulden snor, for at brystsmykket kunde ligge over hagelens kunstig virkede belte og ikke løse sig fra hagelen, ligesom Herren havde befalet Mose.

22 Derpaa gjorde han overkjortlen til at bære under hagelen, helt igjennem vævet af blaat uldent.

23 Aabningen paa overkjortlen var paa midten ligesom halsen af en pantsersærk, og en bræmme gik om aabningen, for at den ikke skulde rives ud;

24 og paa nedersømmen af overkjortlen satte de granatæbler af blaat uldent, purpur og skarlagen i tvundet arbejde,

25 og de gjorde bjelder af purt guld, og de satte bjelderne mellem granatæblerne paa nedersømmen af overkjortlen, rundt omkring mellem granatæblerne,

26 saaledes at der sad en bjelde og saa et granatæble og fremdeles en bjelde og saa et granatæble rundt om paa nedersømmen af overkjortlen, til brug ved tjenesten, ligesom Herren havde befalet Mose.

27 De gjorde ogsaa livkjortler til Aron og hans sønner, og det var vævet arbejde af hvidt bomuld,

28 og præstehuen var af hvidt bomuld og de høje stadshuer af hvidt bomuld, og de bomulds benklæder af hvidt tvundet bomuld,

29 og beltet af hvidt tvundet bomuld, blaat uldent, purpur og skarlagen med stukket arbejde, ligesom Herren havde befalet Mose.

30 Derpaa gjorde de pladen til det hellige hovedsmykke af purt guld, og paa den skrev de med indskaarne bogstaver af samme arbejde, som man stikker signeter: "Hellig for Herren,"

31 og de satte en snor af blaat uldent paa den, for at fæste den op paa præstehuen, ligesom Herren havde befalet Mose.

32 Saa blev man færdig med alt arbejde til forsamlingsteltets bolig, og Israels børn indrettede alt, eftersom Herren havde befalet Mose, saaledes gjorde de.

33 Derpaa bragte de boligen til Mose, teltet med alt dets tilbehør: dets hager, brædder, stænger, støtter, fodstykker,

34 dækket af de rødfarvede vædderskind, dækket af sælhundeskind, forhængstæppet,

35 lovens ark, dens bærestænger og naadestolen,

36 bordet med alle dets redskaber og skuebrødene,

37 den straalende lysestage, dens lamper til opsætning og alle dens redskaber, samt olie til lysning,

38 guldalteret med salveolien og den duftende røgelse, dækket for indgangen til teltet,

39 kobberalteret med tilhørende kobbergitterværk, dets bærestænger og alle dets redskaber, karret og dets fod.

40 Omhængene til forgaarden med dens støtter go fodstykker og tæppet til forgaardens port, snorene og naglerne til den og alle redskaberne til tjenesten i forsamlingsteltets bolig;

41 de virkede klæder til at tjene med i helligdommen, præsten Arons hellige klæder, og hans sønners klæder til at udføre præstetjenesten i;

42 i alle stykker ligesom Herren havde befalet Mose, havde Israeliterne udført dette arbejde.

43 Saa synede Mose alt arbejdet, og se, de havde gjort det, ligesom Herren havde befalet, just saaledes havde de gjort det. Da lyste Mose velsignelsen over dem.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40