Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 40de kapitel

Tabernaklet rejses, vies og fyldes af Herrens herlighed

1 Herren talede til Mose og sagde:

2 Paa den første maaneds dag, påaa den første dag i maaneden skal du rejse forsamlingsteltets bolig,

3 og der skal du sætte lovens ark og dække arken med forhænget.

4 Saa skal du bringe bordet ind og ordne dets tilbehør; derpaa skal du føre lysestagen ind og tænde dens lamper;

5 og guldalteret til røgelsen skal du sætte foran lovens ark, og du skal ophænge tæpper for indgangen til boiigen.

6 Dernæst skal du rejse brændofferalteret ligefor indgangen til forsamlingsteltets bolig:

7 og karret skal du sætte mellem forsamlingsteltet og alteret og komme vand deri.

8 Endelig skal du sætte forgaarden rundt omkring og ophænge tæppet for forgaardens port.

9 Saa skal du tage salveolien og salve boligen og al dens tilbehør og vie den og alle dens redskaber, og den skal være hellig.

10 Og du skal salve brændofferalteret og alle dets redskaber, og du skal vie alteret, og alteret skal være højhelligt.

11 Dernæst skal du salve karret og dets fod og vie det.

12 Saa skal du føre Aron og hans sønner frem til forsamlingsteltets indgang og vaske dem med vand,

13 og iføre Aron de hellige klæder, salve ham og vie ham, og han skal tjene mig som præst;

14 og du skal føre hans sønner frem go klæde dem i livkjortlerne,

15 og salve dem, som du salvede deres fader, og de skulle tjene mig som præster; og denne salving giver dem og deres efterkommere præstedømmet evindelig.

16 Mose gjorde saaledes efter alt, hvad Herren havde befalet ham, saaledes gjorde han.

17 I den første maaned i det andet aar paa den første dag i maaneden rejstes boligen.

18 Mose rejste dens brædder, satta stængerne i dem og rejste dens støtter,

19 og han spændte teltetæppet over boligen og lagde teltedækket ovenpaa det, ligesom Herren havde befalet dem. -

20 Saa tog han loven, lagde den i arken, satte bærestængerne i arken, stillede naadestolen ovenpaa den,

21 og bragte arken til boligen; han ophængte forhængstæppet og dækkede lovens ark, ligesom Herren havde befalet ham. -

22 Dernæst satte han bordet i forsamlingsteltet ved boligens nørreside udenfor forhænget,

23 og han ordnede brødrækken derpaa for Herrens aasyn, ligesom Herren havde befalet ham. -

24 Han stillede lysestagen i forsamlingsteltet, ligeoverfor bordet ved boligens sydside,

25 og han tændte lamperne for Herrens aasyn, ligesom Herren havde befalet ham. -

26 Derpaa opsatte han guldalteret i forsamlingsteltet ligefor forhænget,

27 og han antændte den duftende røgelse paa det, ligesom Herren havde befalet ham. -

28 Saa ophængte han tæppet ved indgangen til boligen,

29 og han satte brændofferalteret ved indgangen til forsamlingsteltets bolig og ofrede brændofret derpaa, og madofret, ligesom Herren havde befalet ham.

30 Han opstillede karret mellem forsamlingsteltet og alteret og kom vand deri til at vakse sig i.

31 Og Mose, Aron og hans sønner vaskede deres klæder og fødder deri,

32 naar de traadte ind i forsamlingsteltet, og naar de nærmede sig alteret, skulde de vaske sig, ligesom Herren havde befalet Mose. -

33 Endelig rejste han forgaarden omkring boligen og alteret go hængte portdækket for forgaarden, og saaledes fuldendte Mose denne gjerning.

34 Da skjulte skyen forsamlingsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen;

35 og Mose kunde ikke træde ind i forsamlingsteltet; thi skyen hvilede over det og Herrens herlighed fyldte boligen.

36 Men naar skyen rejste sig fra boligen, brød Israels børn op paa hele deres vandring;

37 men naar skyen ikke rejste sig, brød de ikke op, indtil den dag, den rejste sig;

38 thi Herrens sky var over boligen om dagen, men om natten skinnede den som ild for hele Israels huses øjne paa hele deres vandring.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40