Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 7de kapitel

Det første jærtegn- Vandet bliver til blod

1 Herren sagde til Mose: Se, jeg har sat dig som en Gud for Farao, og din broder Aron skal være din profet.

2 Du skal tale alt, hvad jeg byder dig, og din broder Aron skal føre Ordet for Farao, at han lader Israels børn fare af sit land;

3 men jeg vil lade Faraos hjærte være ubøjeligt og gjøre mine jærtegn og undere mangfoldige i Ægyptens land.

4 Farao skal ikke høre eder, og jeg vil lægge min haand paa Ægypten og føre mine hære, mit folk, Israels børn ud af Ægyptens land ved store straffedomme;

5 saa Ægypterne skal faa at vide, at jeg er Herren, naar jeg udstrækker min haand over Ægypten, og udfører Israels børn fra dem. -

6 Dette gjorde da Mose og Aron; ligesom Herren havde befalet dem, saaledes gjorde de.

7 Men Mose var 80 aar og Aron 83 aar gammel, da de talede til Farao.

8 Herren sagde til Mose og Aron:

9 Naar Farao taler til eder og siger: Viser et jærtegn for eder, da skal du sige til Aron: Tag din stav og kast den for Faraos aasyn, og den skal blive til en slange.

10 Saa gik Mose og Aron ind til Farao, og de gjorde ligesom Herren havde befalet dem; Aron kastede nemlig sin stav for Faraos og hans tjeneres øjne, og den blev til en slange.

11 Saa kaldte Farao de vise og koglerne, og disse ægyptiske skriftkloge gjorde ogsaa ligesaa ved deres besværgelser;

12 de kastede nemlig hver sin stav, og de bleve til slanger; men Arons stav slugte deres stave.

13 Saa blev Faraos hjærte ubøjeligt, og han hørte dem ikke, ligesom Heren havde sagt.

14 Men Herren sagde til Mose: Faraos hjærte er uhøjeligt; han vil ikke lade folket fare.

15 Gaa i morgenstunden til Farao; se, han gaaer ud til vandet, og du skal stille dig ham imøde ved flodens bred, og staven, som blev forvandlet til en slange, skal du tage i din haand;

16 og du skal sige til ham: Herren, Hebræernes Gud, har sendt mig til dig med dette Ord: Lad mit folk fare, for at de kunne tjene mig i ørken; men se, hidtil har du ikke hørt!

17 Saa siger Herren: Derpaa skal du kjende, at jeg er Herren: Se, jeg slaaer med denne stav, jeg har i min haand, paa vandene, som ere i Nilfloden, og de skulle forvandles til blod,

18 og fiskene, som ere i floden, skulle dø, og floden skal blive saa stinkende, at Ægypterne skulle ækles ved at drikke vandet af floden.

19 Saa sagde Herren til Mose: Siig til Aron: Tag din stav, ræk din haand ud over Ætyptens vande, over deres floder og strømme, over deres søer og alle deres vandsamlinger, og de skulle blive til blod, og der skal være blod i hele Ægyptens land baade i træ- og stenkar.

20 Saa gjorde Mose og Aron ligesom Herren havde befalet; han løftede staven, slog paa vandet i Nilfloden for Faraos og alle hans tjeneres øjne, og alt vandet, som var i floden, forvandledes til blod;

21 og fiskene døde, og floden stank, saa Ægypterne kunde ikke drikke vandet deraf; og der blev blod i hele Ægyptens land.

22 Men Ægyptens skriftkloge gjorde ligedan ved deres besværgelser, saa Faraos hjærte blev ubøjeligt, og han hørte dem ikke, ligesom Herren havde sagt.

23 Derpaa vendte Farao hjem til sit hus og lagde heller ikke dette paa hjærte;

24 men Ægypterne gravede omkring floden efter vand at drikke; thi de kunde ikke drikke af flodens vande;

25 og syv samfulde dage forlød, efterat Herren havde slaaet floden.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40