Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 1ste kapitel

Love om brændofret

1 Herren kaldte paa Mose og talede saaledes til ham fra forsamlingsteltet:

2 Tal til Israels børn og siig til dem: Naar nogen af eder bringer Herren en offergave, da skulle i bringe den af tamme dyr, enten af stort eller smaat kvæg.

3 Er offergaven et brændoffer af stort kvæg, skal han bringe en lydeløs oxe; til indgangen af forsamlingsteltet skal han bringe den, for at han kan tækkes Herren;

4 og han skal lægge sin haand paa brændofrets hoved, saa bliver det tækkeligt til at gjøre forligelse for ham.

5 Saa skal han slagte den unge oxe for Herrens aasyn, og præsterne, Arons sønner, skal frembære blodet, og stænke det omkring paa alteret, som er ved indgangen til forsamlingsteltet;

6 og man skal slaa huden af brændofret og hugge det i fine stykker;

7 men præsten Arons sønner skal gjøre ild paa alteret og lægge brændet i lave ved ilden.

8 Og præsterne, Arons sønner, skulle lægge stykkerne i orden, hovedet og fedtet om indvoldene paa brændet, som er lagt til ilden paa alteret;

9 men indmaden og benene skal man vaske i vand, og præsten skal gjøre et røgoffer af det hele paa alteret; det er et brændoffer, et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren.

10 Men dersom offergaven er tagen af smaat kvæg, enten af faarene eller gederne til brændoffer, da skal han bringe en han, som er uden lyde

11 og slagte den for Herrens aasyn ved siden af alteret mod nord, og præsterne, Arons sønner, skal stænke blodet af den omkring paa alteret;

12 og man skal skille den i fine stykker, samt hovedet og fedtet om indvoldene, og præsten skal lægge det i orden paa brændet, som er lagt til ilden paa alteret;

13 men indmaden og benene skal han vaske i vand, og præsten skal ofre det hele og gjøre røgoffer deraf paa alteret; det er et brændoffer, et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren.

14 Men dersom hans offergave til Herren er et brændoffer af fugle, da skal han bringe den af turtelduer eller dueunger;

15 og præsten skal bringe det til alteret, vride hovedet om paa det og gjøre røgoffer deraf paa alteret, men blodet af det skal udkrystes paa alterets væg.

16 Kroen og fjerene af den skal præsten fraskille og kaste dem ved siden af alteret mod østen i askekrogen;

17 og han skal slække dem ved vingerne, men ikke dele dem igjennem, og saa skal han gjøre et røgoffer deraf paa alteret ovenpaa brændet, som er lagt til ilden. Det er et brændoffer, et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27