Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 10de kapitel

Radab og Abihu

1 Siden tog Arons sønner, Radab og Abihu, hver sit røgelsesfad, og lagde ild deri og som røgelse derpaa, og de bragte fremmed ild for Herrens aasyn, som han ikke havde befalet dem;

2 da foer der en ild ud fra Herrens ansigt og fortærede dem, saa de døde for Herrens ansigt.

3 Da sagde Mose til Aron: Det er, hvad Herren talede, da han sagde: Jeg vil holdes for hellig blandt dem, som nærme sig til mig, og jeg vil herliggjøres for alt for alt folket; men Aron tav.

4 Saa kaldte Mose Misael og Elzasan, som vare sønner af Ussiel, Arons farbroder, og sagde til dem: Kommer hid og bærer eders brødre ud fra helligdommen udenfor lejren.

5 De traadte da til og bar dem i deres kjortler udenfor lejren, ligesom Mose havde sagt.

6 Derpaa sagde Mose til Aron og hans sønner Eleasar og Itamar: I maa ikke blotte eders hoveder og ikke sønderrive eders klæder, for at i ikke skulle dø, og Herren fortørnes paa hele menigheden; men eders brødre, hele Israels hus skakl begræde den brand, Herren har optændt.

7 I maa ikke gaa ud fra indgangen til forsamlingsteltet, for at i ikke skulle dø: thi Herrens salveolie er paa eders hoved. De gjorde da efter Moses Ord.

8 Herren talede til Aron og sagde:

9 Du og dine sønner maa ikke drikke vin eller stærk drik, naar i træde ind i forsamlingsteltet, for at i ikke skulle dø; - det skal være en evig bestemmelse for eders efterkommere -

10 og for at i kunne gjøre skilsmisse imellem det hellige og vanhellige, mellem det urene og rene,

11 og lære Israels børn alle de skikke, som Herren har sagt eder ved Mose.

12 Derpaa sagde Mose til Aron og til Eleasar og Itamar, de sønner, han havde tilbage: Tager madofret, som er tilovers fra Herrens ildoffer og spier det med usyret brød ved siden af alteret, thi det er højhelligt,

13 og i skal spise det paa et helligt sted; thi det er den del, som er dig og dine sønner tillagt af Herrens ildofre; thi saaledes er mig befalet;

14 men sværebrystet og hæveboven skal i spise paa et rent sted, du, dine sønenr og dine døtre med dig; thi dig og dine sønner ere de tillagte af Israels børns takofre.

15 Hæveboven og svævebrystet skulle de bringe tilligemed det fede til ildofre for at lade det svæve som et svævoffer for Herren, og de skal være dig og dine sønner tillagte efter en evig bestemmelse, ligesom Herren har befalet. -

16 Men Mose søgte nøje efter gedebukken til syndofret, men se, den var opbrændt; da blev han vred paa Eleasar og Itamar, de sønner, Aron havde tilbage, og sagde til dem:

17 Hvorfor har i ikke spist syndofret paa det hellige sted? det er nemlig højhelligt, og det har han givet eder, for at i skulle bære menighedens synd til at gjøre forligelse for dem for Herren;

18 se, blodet af det er ikke bragt indenfor i helligdommen, men i skulle jo have spist det paa et helligt sted, ligesom jeg har befalet.

19 Men Aron sagde til Mose: Se, idag have de bragt deres syndoffer og deres brændoffer for Herrens ansigt, og mig er sligt vederfaret, mon det da skulde have været godt i Herrens øjne, om jeg idag havde spist af syndofret?

20 Da Mose hørte dette, syntes det hamogsaa godt at være.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27