Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 11de kapitel

Rene og urene dyr

1 Derpaa talede Herren til Mose og Aron og sagde til dem:

2 Taler saaledes til Israels børn: Disse ere de dyr, som i maa spise blandt alle skabninger paa jorden.

3 Ethvert dyr, som har klove og har dem helt igjennem kløvede og tillige tygger drøv, maa i spise.

4 Dog disse maa i ikke spise af dem, som tygge drøv, og af dem, som har klove: kamelen nemlig, thi den tygger vel drøv, men den har ikke klove; den er eder uren;

5 og springharen; thi den tygger vel drøv, men har ikke klove; den er eder uren;

6 og haren, thi den tygger vel drøv, men den har ikke klove, den er eder uren;

7 og svinet, thi det har vel klove og har dem helt igjennem kløvede, men det tygger ikke drøv, det er eder urent.

8 Kjødet af dem maa i ikke spise, og de døde krogge af dem maa i ikke røre ved, de ere eder urene.

9 Disse maa i spise af alle dyr, som leve i vandet; alle dem nemlig, som har finner og skjæl og leve i vandet, hvad enten det er i havet, eller i aaer, maa i spise;

10 men alt det, som ikke har finner og skjæl i havet og i aaer, alt vandkryb og al levende skabning i vandet skal være eder en vederstyggelighed;

11 ja, de skal være eder vederstyggelige; kjødet af dem maa i ikke spise, og deres døde kroppe skal i afsky.

12 Alt, hvad som altsaa ikke har finner og skjæl i vandet, skal være eder en vederstyggelighed.

13 Af fuglene skal i have afsky for følgende, der ikke maa spises, fordi de ere en vederstyggelighed: Ørnen nemlig, høgen og strandørnen,

14 glenten, de forskjellige arter falke,

15 alle slags ravne,

16 strudsen, hornuglen, strandmaagen, spurgehøgen med sine afarter,

17 natuglen, pelikanen, natteravnen,

18 svanen, kropgaasen, aadselgribben,

19 storken, hejren med sine afarter, agerhønen og aftenbakken. -

20 Alt flyvende kryb, som har fire ben, skal være eder en vederstyggelighed;

21 dog maa i af det flyvende kryb, som har fire ben, spise dem, som har springben bag ved de andre ben til at hoppe med paa jorden;

22 af dem maa i spise disse: græshoppen med dens arter, gnaveren med den afarter, de forskjellige slags springere og høskræppen med sine afarter;

23 men alt andet flyvende kryb, som har fire ben, skal være eder en vederstyggelighed.

24 I blive urene af dem; hver, som rører ved de døde kroppe af dem, bliver uren til aften;

25 og hver, som bærer noget af deres døde kroppe, skal vaske sine klæder og være uren til aften. -

26 Hvert dyr altsaa, som vel har klove, men ikke har dem gjennemkløvede, og som ikke tygger drøv, skal være eder urent; hver, som rører ved dem, bliver uren,

27 og alle firfødede dyr, som gaaer paa labber, skal være eder urene; hver, som rører ved deres døde kroppe, bliver uren til aften;

28 og den, som bærer deres døde kroppe, skal vaske sine klæder og være uren til aften. De skal være eder urene.

29 Disse dyr skal være eder urene af hvad som kryber paa jorden; muldvarpen, musen, de forskjellige arter firben,

30 snogen, salamanderen, øglen, hugormen og kameleonen.

31 Disse skal være eder urene blandt alt krybet; hver, som rører ved dem, naar de ere døde, bliver uren til aften;

32 og alt, hvad noget af dem falder ned paa, naar de ere døde, bliver urent, hvad enten det er trækar, eller klæder eller skind, eller sæk eller hvadsomhelst redskab, man bruger til nogen gjerning; det skal lægge i vand i være urent til aften, men siden er det rent.

33 Men falder noget af dem ned i et lerkar, bliver alt det urent, som er i det, og det selv skal i bryde i stykker.

34 Kommer der noget saadant vand paa nogen mad, som skulde spises, bliver den uren, og ligeledes bliver enhver drik, som skulde drikkes, i hvad slags kar det end er, uren.

35 Alt, hvorpaa noget af disse døde kroppe falder, bliver urent; hvad enten det er ovn, eller hankegryder, skal de sønderbrydes, de ere urene og skal være eder urene.

36 Men vandsamlinger i kilder eller vandgrave blive dog rene; men hvad som ellers rører ved deres døde kroppe, bliver urent.

37 Falder der noget af deres døde kroppe paa korn, som er bestemt til udsæd, bliver det rent;

38 men er der slaaet vand paa kornet, og der saa falder noget af deres døde kroppe paa det, skal det være eder urent.

39 Døer der noget af de dyr, som det er eder tilladt at spise, skal hver, som rører ved den døde krop, være uren til aften,

40 og hver, som spiser af den døde krop, skal vaske sine klæder og være uren til aften, og hver, som bærer den døde krop, skal vaske sine klæder og være uren til aften.

41 Alt kryb, som myldrer paa jorden, skal være eder en vederstyggelighed, det maa ikke spises;

42 nemlig alt, som kryber paa bugen, og alt, som har sine eller mange ben blandt alt kryb, som myldrer paa jorden; dem skal i ikke æde, de er en vederstyggelighed.

43 I skulle ikke gjøre eders sjæle vederstyggelige paa alt det myldrende kryb og ikke besmitte eder paa dem, saa i blive urene ved dem;

44 thi jeg Herren er eders Gud, og i skal hellige eder og blive hellige, thi jeg er hellig, og i maa ikke besmitte eders sjæle paa alt kryb, som rører sig paa jorden;

45 thi jeg er Herren, som førte eder op af Ægyptens land, for at være eders Gud; men i skal blive hellige, thi jeg er hellig.

46 Dette var nu loven om dyr og fugle og alt levende væsen, som rører sig i vandet og om alle skabninger, som myldre paa jorden;

47 til at gjøre skilsmisse mellem urent og rent, og mellem dyr, som maa spises, og dem, som ikke maa spises.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27