Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 12de kapitel

Barselkvindernes renselse

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tak saaledees til Israels børn: Naar en kvinde bliver frugtsommelig og føder et drengebarn, skal hun være uren i syv dage, ligesom hun er uren i de dage, hun har sin renselses svaghed;

3 og paa den ottende dag skal hans forhud omskjæres,

4 men i 33 dage skal hun holde sig under sin blodrenselse; hun maa ikke røre ved noget helligt og ikke komme i helligdommen indtil hendes renselsdage ere omme.

5 Men føder hun et pigebarn, skal hun være uren i fjorten dage som i hendes svaghed, og hun skal holde sig inde i 66 dage under hendes blodrenselse;

6 og naar hendes renselses dage er omme, hvad enten det er efter en søn eller datter, skal hun til indgangen af forsamlingsteltet bringe præsten et aarsgammelt lam til brændoffer og en dueunge eller turteldue til syndoffer;

7 og han skal bringe det som offer for Herrens ansigt og gjøre forligelse for hende, saa b liver hun ren af sin barselsrenselse. Dette er loven for barselkvinden, hvad enten hun har født drenge- eller pigebarn;

8 men dersom hun ikke finder raad til at give et lam, skal hun tage to turtelduer eller to dueunger, den ene til brændoffer og den anden til syndoffer, og præsten skal gjøre forligelse for hende, saa er hun ren.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27