Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 15de kapitel

Flaad og anden urenhed

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose og Aron;

2 Taler til Israels børn, og siger til dem: Hvorsomhelst, der lider af sædflaad, er uren for denne flaads skyld;

3 men han er uren af sin flaad, hvad enten den flyder eller forstoppes i legemet; da er han uren.

4 Hvert leje, hvorpaa han ligger, som haver flaad, bliver urent; alt det tøj, han sidder paa, bliver urent.

5 Hver, som rører ved hans leje, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

6 Hver, som sætter sig paa noget tøj, hvorpaa han har siddet, som har flaad, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

7 Hver, som rører ved hans legeme, som haver flaad, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

8 Naar han, som haver flaad, spytter paa en anden, som er ren, skal denne vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

9 Hver agestol, hvorpaa han kjører, der haver flaad, bliver uren.

10 Hver, som rører ved, hvad han har haft under sig, bliver uren til aften, og hver, som bærer de ting, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

11 Hver, som den, der har flaad, rører ved uden at have skyllet sine hænder i vand, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

12 Hvert lerkar, hvorved en, som haver flaad, rører, skal brydes i stykker, men hvert lerkar skal skylles i vand.

13 Men naar en, som haver flaad, bliver ren deraf, skal han regne syv dage fra denne renselse, derpaa vaske sine klæder og bade sig i rindende vand, saa bliver han ren.

14 Men paa den ottende dag skal han tage to turtelduer, eller to dueunger, fremstille sig for Herrens ansigt ved indgangen til forsamlingsteltet og give præsten dem;

15 og præsten skal berede dem, den ene til syndoffer, den anden til brændoffer og gjøre forligelse for ham for Herrens ansigt for hans flaad.

16 Naar en mand mister sæd, skal han bade hele sit legeme i vand og være uren til aften;

17 og alt det klæde eller skind, hvorpaa sæden er falden, skal vaskes i vand og være urent til aften.

18 Naar mand og kvinde har haft legemlig omgang, skal de begge bade sig i vand og være urene til aften.

19 Naar en kvinde har sin maanedlige svaghed, skal hun være uren i syv dage under hendes fraskillelse, o ghver, som rører ved hende, bliver uren til aften.

20 Alt, hvad hun ligger paa i hendes fraskillelse, bliver urent, og alt, hvad hun sidder paa, bliver urent.

21 Hver, som rører ved hendes leje, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

22 Hver, som rører ved noget tøj, som hun har siddet paa, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

23 Og dersom nogen ligger paa det leje, eller paa det tøj, som hun har siddet paa, saa han rører derved, bliver han uren til aften.

24 Dersom en mand ligger hos hende og bliver besmittet afhende, bliver han uren i syv dage, og hver seng, han ligger paa, bliver uren.

25 Dersom en kvinde mange dage lider af en blodflaad uden fo rhendes renselsestid, eller over hendes tid, skal hun være uren, saalænge denne svaghed varer, ligesom i hendes fraskillelsestid.

26 Hvert leje, hun ligger paa, saalænge denne svaghed varer, skal behandles som hendes leje under hendes fraskillelse, og alt tøj, hun sidder paa, skal være urent, som ved hendes maanedlige renselse.

27 Hver, som rører ved disse ting, bliver uren, han skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften.

28 Men naar hun bliver ren af denne blodflaad, skal hun regne syv dage, og saa bliver hun ren;

29 men paa den ottende dag skal hun tage to turtelduer eller to dueunger og bringe præsten dem ved indgangen til forsamlingsteltet;

30 og præsten skal berede den ene til syndoffer, og den anden til brændoffer og gjøre forligelse for hende for Herrens ansigt for hendes urenhed.

31 I skal skille Israels børn fra, hvad der er urent for dem, at de ikke skulle dø for deres urenhed, naar de besmitte min bolig, som er midt iblandt dem. -

32 Dette var nu loven om den, som lider af sædflaad, om den, som mister sæden til sin besmittelse,

33 og om hende, som er svag under sin renselse, for mand eller kvinde, som lider af flaad, og for den mand, som ligger hos en uren kvinde.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27