Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 16de kapitel

Det aarlige forsamlingsoffer

1 Siden talede Herren til Mose efter Arons to sønners død, da de vare traadte frem for Herrens ansigt og vare døde.

2 Herren sagde nemlig til Mose: Siig til din broder Aron, at han ikke paa enhver tid maa træde ind i helligdommen, indenfor forhænget, ligefor naadestolen, som er over arken, for at han ikke skal dø; thi jeg vil aabenbare mig i skyen over naadestolen.

3 Men dermed skal Aron træde ind i helligdommen: med en ung oxe til syndoffer og en vædder til brændoffer.

4 Han skal iføre sig den hellige livkjortel af hvidt bomuld; benklæderne af hvidt bomuld skal han have paa; det hvide bomuldsbelte skal han binde om sig og den bomulds præstehue skal han bedække sig med; disse ere de hellige klæder; og han skal bade sig i vand og saa tage dem paa;

5 og af Israels børns menighed skalk han modtage to gedebukke til syndoffer og en vædder til brændoffer;

6 og Aron skal bringe oxen, som er for ham, som syndoffer og gjøre forligelse for sig og sit hus.

7 Derpaa skal han tage de to gedebukke, stille dem for Herrens ansigt ved indgangen til forsamlingsteltet,

8 og han skal kaste lod over de to gedebukke, det ene lod er for Herren, det andet for den slemme.

9 Den gedebuk, som Herrens lod falder paa, skal Aron bringe som offer og berede som syndoffer;

10 men den gedebuk, som den slemmes lod træffer, skal fremstilles levende for Herrens aasyn til at gjøre forligelse ved den, og man skal skille den ud til den slemme i ørken.

11 Derpaa skal Aron bringe oxen, som er for ham, til syndoffer, gjøre forligelse for sig og sit hus og slagte oxen, som er for ham, til syndoffer.

12 Saa skal han tage et fyrfad fuldt af gløder fra alteret for Herrens ansigt og sine næver fulder af stødt røgelse af vellugtende sager og bringe det indenfor forhænget;

13 og han skal komme røgelse paa ilden for Herrens ansigt, saa røgelseskyen skjuler naadestolen, som er over loven, for at han ikke skal dø;

14 og han skal tage af oxens blod og med sin finger stænke foran naadestolen mod østen; og af blodet skal han stænke syv gange foran naadestolen med sin finger.

15 Saa skal han slagte gedebukken, som er for folket, til syndoffer, bringe dens blod indenfor forhænget og gjøre med dens blod, som han gjorde med blodet af oxen, og stænke det over naadestolen og for naadestolen;

16 og han skal gjøre forligelse for helligdommen for Israels børns besmittelsers og deres overtrædelsers skyld i alle deres synder, og saaledes skal han gjøre for forsamlingsteltet, som bliver hos dem midt i deres urenhed.

17 Men der maa intet menneske være i forsamlingsteltet, naar han træder ind for at gjøre forligelse i helligdommen og indtil han gaaer ud igjen, og han skal gjøre forligelse for sig og sit hus og for hele Israels menighed.

18 Derpaa skal han gaa ud til alteret, som er for Herrens ansigt, og gjøre forligelse for det og han skal tage af oxens og bukkens blod og komme det omkring paa alterets horn;

19 og med sin finger skal han syv gange stænke af blodet paa det, og han skal rense og hellige det for Israels børns besmittelser.

20 Naar han har fuldendt at gjøre forligelse for helligdommen, forsamlingsteltet og alteret, skal han føre den levende gedebuk frem,

21 og Aron skal lægge begge sine hænder paa den levende gedebuks hoved og bekjende alle Israels børns misgjerninger og alle deres overtrædelser i alle deres synder, og lægge dem paa gedebukkens hoved, og ved en mand, som er for haanden, skikke den i ørken;

22 og gedebukken skal bære alle deres misgjerninger paa sig til det øde land, og han skal lade bukken løs i ørken.

23 Og Aron skal gaa ind i forsamlingsteltet og klæde sig af sine hvide bomuldsklæder, som han har iført, da han traadte ind i helligdommen, og han skal lade dem ligge der.

24 Saa skal han bade sig i vand paa et helligt sted, tage sine andre klæder paa, træde ud og ofre sit brændoffer og folkets brændoffer, og gjøre forligelse for sig og for folket,

25 og fedmen af syndofret skal han bringe som røgoffer paa alteret.

26 Men den mand, som førte gedebukken ud til den slemme, skal vaske sine klæder og bade sig i vand, og derpaa maa han gaa ind i lejren.

27 Men oxen til syndofret og bukken til syndofret, hvis blod blev bragt ind til at gjøre forligelse i helligdommen, skal man føre udenfor lejren, og brænde huden, kjødet og skarnet af dem i ilden.

28 Men den, som brænder dem op, skal vaske sine klæder og bade sig i vand og derpaa maa han gaa ind i lejren.

29 Det skal være eder en evig skik: Paa den tiende dag i den syvende maaned skal i spæge eders sjæle og ingen gjerning gjøre, hverken den indfødte eller den, som lever som fremmed iblandt eder.

30 Thi paa denne dag skal man gjøre forligelse fo reder til at rense eder; af alle eders synder skal i vorde rene for Herrens ansigt.

31 Denne skal være eder en fuldkommen hviledag, og i skal spæge eders sjæle. -Dette er en evig lov. -

32 Og præsten, som man skal salve, og i hvis haand man skal lægge fuldmagtsofret til at tjene som præst i sin faders sted, skal gjøre forligelsen, og han skal føre sig i bomuldsklæderne, de hellige klæder,

33 og gjøre forligelse for det allerhelligste; for forsamlingsteltet og alteret skal han gjøre forligelse, for præsterne og hele folkets forsamling skal han gjøre forligelse;

34 og det skal være eder en evig lov til at gjøre forligelse for Israels børn for alle deres synder, engang om aaret. - Og han gjorde, ligesom Herren havde befalet Mose.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27