Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 17de kapitel

Forbud mod ofringer udenfor helligdommen

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tal til Aron og hans sønner og alle Israels børn, og du skal sige til dem: Det er det Ord, som Herren har befalet og sagt:

3 Hver mand af Israels hus, som slagter oxe eller lam eller ged i lejren, eller slagter dem udenfor lejren,

4 og ikke fører dem til indgangen af forsamlingsteltet for at bringe dem som offergave til Herren, foran Herrens bolig, denne mand skal det regnes som blodskyld; han har udøst blod, denne mand skal udryddes af sit folk;

5 fordi Israels børn skulle bringe de ofre, de pleje at slagte paa fri mark, og de skal bringe Herren dem til indgangen til forsamlingsteltet til præsten, og der skal de slagte dem, Herren til takofre;

6 og præsten skal stænke blodet paa Herrens alter, ved indgangen til forsamlingsteltet og bringe fedmen som et røgoffer til en velbehagelig lugt for Herren.

7 De maa ikke tiere bringe deres ofre til troldene, som de bole efter. Det skal være dem en evig lov i deres slægter;

8 og du skal sige til dem: Hver af Israels hus og af dem, der leve som fremmede blandt dem, som vil ofre brændoffer eller slagtoffer

9 og ikke bringer det til indgangen af forsamlingsteltet for at berede det for Herren, denne mand skal udslettes af sit folk.

10 Naar nogen af Israels hus og af dem, der leve som fremmede blandt dem, spiser noget blod, da vil jeg sætte mit ansigt mod den sjæl, som spiser blod, og udslette ham af hans folk;

11 thi kjødets sjæl er i blodet, og jeg haver givet eder det paa alteret til at gjøre forligelse for eders sjæle, thi blodet er det, som skal gjøre forligelse for sjælen.

12 Derfor har jeg sagt til Israels børn: Ingen sjæl af eder maa spise blod, og den fremmede, som lever blandt eder, maa ikke spise blod.

13 Enhver af Israels børn og af de fremmede, som leve iblandt dem, som paa jagten fanger et vildt dyr eller fugt, som maa spises, skal udøse dens blod og skjule det med muld.

14 Thi alt kjøds sjæl er i dets blod, saalænge det lever, og jeg har sagt Israels børn: I maa ikke spise noget kjøds blod, thi alt kjøds sjæl er i dets blod. Hver, som spiser det, skal udryddes. -

15 Hver sjæl, som spiser noget selvdødt eller sønderrevet, hvad enten han er indfødt eller fremmed, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften, saa er han ren;

16 men vasker han ikke sine klæder og bader han sig ikke, saa bærer han sin brøde.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27