Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 18de kapitel

Om nærbeslægtedes ægteskab og andre synder

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tal du til Israels børn og siig til dem: Jeg er Herren eders Gud.

3 Efter gjerningerne i ægyptens land, hvori i boede, maa i ikke gjøre, efter gjerningerne i Kana-ans land, hvor jeg vil føre eder hen, maa i ikke gjøre, efter deres skikke maa i ikke vandre;

4 mine love skal i holde, mine skikke skal i følge, saa i vandre i dem. Jeg er Herren eders Gud.

5 Og i skulle iagttage mine skikke og mine love, hver mand, som det gjør, skal leve ved dem! Jeg er Herren. -

6 Ingen maa holde sig til sin næste i slægtning til at blotte hendes skam. Jeg er Herren. -

7 Du maa ikke blotte din faders eller din moders skam; hun er din moder, du maa ikke blotte hendes skam. -

8 Du maa ikke blotte din stedmoders skam, det er din faders skam. -

9 Du maa ikke blotte din søsters skam, hvad enten hun er en datte af din fader eller moder, født hjemme eller ude; deres skam maa du ikke blotte. -

10 Din sønnedatters eller din datterdatters skam maa du ikke blotte; det er nemlig dinskam. -

11 Din stedmoders datter, som er avlet af din fader, er din søster, hendes skam maa du ikke blotte. -

12 Din fasters skam maa du ikke blotte; hun er din faders næste slægtning. -

13 Din mosters skam maa du ikke blotte; hun er din moders næste slægtning. -

14 Din farbroders skam maa du ikke blotte, du maa ikke holde dig til hans hustru; hun er din faster. -

15 Du maa ikke blotte din svigerdatters skam, hun er din søns hustru, hendes skam maa du ikke blotte. -

16 Du maa ikke blotte din brorkones skam; det er din broders skam. -

17 Du maa ikke blotte en kones og hendes datters skam; hendes sønnedatter eller datterdatter maa du ikke tage, til at blotte hendes skam; det er hendes næste slægtning; det er en gru! -

18 Du maa ikke tage din hustrus søster tilligemed hende, saalænge hun lever, for at blotte hendes skam, til at vække hendes skinsyge. -

19 Du maa ikke holde dig til nogen kvinde, til at blotte hendes skam, naar hun har sin svaghed under hendes renselse. -

20 Du maa ikke give dig af med at ligge hos din næstes hustru til at blande sæd med hende, saa du bliver uren ved hende. -

21 Du maa ikke give dig af med at bringe nogen af din afkom som offer til Molok, at du ikke vanhelliger din Guds navn. - Jeg er Herren. -

22 Du maa ikkehave omgang med mand som med kvinde. Det er noget afskyeligt! -

23 Du maa ikke give dig af med at have unaturlig omgang med noget dyr, saa du bliver uren derved; og ingen kvinde maa have at skaffe med noget dyr til unaturlig omgang; det er noget vederstyggeligt!

24 Gjører eder ikke urene ved alt dette; thi ved alt saadant ere hedningerne, som jeg driver ud for eder, blevne urene;

25 ja landet er blevet urent; jeg hjemsøger deres misgjerning, og landet skal udspy sine indbyggere.

26 Men i skal holde mine skikke og love og ikke gjøre noget af alle disse afskyeligheder, hverken den indfødte elle rudlændingen, der lever som fremmed blandt eder; -

27 thi alle disse afskyeligheder har landets indvaanere, som vare før eder, bedrevet, og landet er blevet urent, -

28 for at landet ikke skal udspy eder, naar i gjøre det urent, ligesom det udspyer det folk, som er for eder;

29 thi hver, som bedriver nogen af disse afskyeligheder, alle de sjæle, som øve dem, skal udslettes midt af deres folk.

30 Men i skal holde mine bud, saa at i ikke gjør nogen af de afskyelige skikke, som ere holdte før eder, og bliver ikke urene ved dem! Jeg er Herren, eders Gud!

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27