Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 19de kapitel

Blandede love

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tal til hele Israels børns menighed og siig til dem: I skulle være hellige; thi jeg, Herren eders Gud, er hellig.

3 Hver skal i frygte sin fader og moder, og mine hviledage skal i holde. Jeg er Herren, eders Gud. -

4 I maa ikke vende eder til afguderne; støbte guder maa i ikke gjøre eder. Jeg er Herren, eders Gud.

5 Naar i ville slagte takofre til Herren, skal i ofre det, saa i derved kan tækkes ham;

6 paa offerdagen og den næste dag skal det spises; hvad der levnes til den tredje dag, skal brændes i ilden;

7 men dersom der alligevel spises deraf den tredje dag, da er det væmmeligt; det er ikke tækkeligt;

8 den, som spiser deraf, skal bære sin brøde; Herrens helligdom har han vanhelliget, denne sjæl skal udslettes af sit folk!

9 Naar i høste eders lands afgrøde, skal du ikke nøje høste hvert hjørne paa din mark, og du skal ikke gjøre en nøjagtig eftersankning af axene;

10 i din vingaard skal du ikke gjøre efterhøst af druerne; den affaldne frugt skal du ikke samle; til den fattige og fremmede skal du lade dem tilbage. Jeg er Herren, eders Gud. -

11 Stjæle maa i ikke, ikke heller lyve, eller bedrage den ene den anden.

12 I maa ikke sværge paa løgn ved mit navn, saa du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren.

13 Du maa ikke øve vold mod din næste, og ikke rane; Daglejerens arbejdsløn maa du ikke beholde natten over til om morgenen.

14 Du maa ikke bande den døve eller lægge stød for den blinde; men du skal frygte for din Gud. Jeg er Herren.

15 I maa ikke gjøre uret i dommen; du maa ikke være partisk mod den fattige, eller gjøre ære ad den fornemme; med retfærdighed skal du dømme din næste.

16 Du maa ikke gaa om blandt dit folk som en bagvasker; du maa ikke staa efter din næstes blod. Jeg er Herren.

17 Du maa ikke hade din broder i dit hjerte, men du maa frit straffe din næste, for at du ikke skal bære synd for hans skyld.

18 Du maa ikke hevne dig selv, eller gjemme vreden mod dit folks børn, men du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren.

19 Mine bud skulle i holde; dit kvæg maa du ikke lade parres med andet slags kvæg; din ager maa du ikke besaa med to slags sæd; klæder, som er vævede af to slags garn, maa du ikke tage paa dig. -

20 Naar en mand ligger hos en kvinde og besover hende, og det er en tjenerinde, som er trolovet en anden, og hun ikke var løskjøbt eller skjænket sin frihed, skal de hudstryges, men ikke miste livet, fordi hun ikke var frigiven;

21 og manden skal bringe Herren sit skyldoffer til indgangen af forsamlingsteltet, nemlig en vædder til skyldoffer,

22 og præsten skal gjøre forligelse for hans synd, han begik, med skyldofrets vædder for Herrens ansigt, saa skal han faa forladelse for sin synd, han begik.

23 Naar i komme ind i landet og plante alle slags frugttræer, skulle i skjære frugten bort af dem som deres forhud; i tre aar skal i holde dem for uomskaarne, der skal intet spises deraf;

24 men det fjerde aar skal al deres frugt være helliget til frydefest for Herren;

25 og det femte aar maa i selv nyde frugten og samle eder afgrøden. Jeg er Herren, eders Gud.

26 I maa intet spise med dets blod; I maa ikke drive spaadom af slanger eller være dagvælgere.

27 I maa ikke rundskjære eders haar, og ikke fordærve det yderste af eders skjæg.

28 I maa ikke give eder noget snit i legemet for en døds skyld, ikke heller indbrænde skrifttegn paa eder. Jeg er Herren.

29 Du maa ikke vanære din datter ved at holde hende til skjøgelevnet; landet maa ikke bedrive hor og blive fuldt af vederstyggelighed. -

30 Mine hviledage skulle i holde o ghave ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren. -

31 I maa ikke henvende eder til dødningmanere og ikke søge sandsigere, saa i blive urene ved dem. Jeg er Herren, eders Gud.

32 For den graahærdede skal du rejse dig, og ære den gamle og frygte din Gud,. Jeg er Herren. -

33 Naar en fremme lever hos dig i eders land, maa i ikke trykke ham.

34 Den fremmede, som lever hos eder, skal i behandle som den indfødte blandt eder og du skal elske ham som dig selv; thi i have været fremmede i ægyptens land. Jeg er Herren, eders Gud. -

35 I maa ikke gjøre uret i dommen, ikke heller med alen eller vægt eller maal.

36 I skal have rette vægtskaaler og rette lodder, ret skjeppe og ret kande. Jeg er Herren, eders Gud, som førte eder ud af ægyptens land;

37 og i skla holde alle mine bud og alle mine love og handle efter dem. Jeg er Herren.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27