Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 2det kapitel

Love om madofret

1 Naar nogel vil bringe som offergave et madoffer til Herren, skal hans offergave være hvedemel, og han skal gyde olie paa det og lægge virak derpaa;

2 saa skal han bringe det til præsterne, Arons sønner, og præsten skal tage en haandfuld deraf, af samme mel og olie tilligemed alt virak dertil, og gjøre et røgoffer deraf til mindeoffer paa alteret, til et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren.

3 Men hvad som bliver tilovers af madofret, tilfalder Aron og hans sønner, som det højhellige af Herrens ildofre.

4 Men vil du som offergave bringe et madoffer af, hvad som er bagt i ovnen, da skal det være usyrede brødkager af hvedemel, sprængte med olie og usyrede fladbrød murte med olie.

5 Men dersom din offergave er et madoffer, som er bagt i pande, da skal det være usyret, af hvedemel sprængt med olie;

6 og du skal bryde den i stykker og gyde olie paa den; det er et madoffer.

7 Men dersom din offergave er et madoffer, som er kogt i kjedel, skal det være lavet af hvedemel med olie;

8 og du skal fremføre madofret, som laves af disse dele til Herren, og man skal bringe det til præsten, og han skal bære det paa alteret.

9 Og af dette madoffer skal præsten hæve mindeofret, og gjøre røgoffer deraf paa alteret; det er et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren.

10 Men hvad der bliver tilovers af madofret, tilfalder Aron og hans sønner, som det højhellige af Herrens ildoffer.

11 Ethvert madoffer, som i bringe Herren, maa ikke tillaves af surdejg; thi af surdejg og honning maa i ikke tænde noget ildoffer for Herren.

12 Som offergave af førstegrøden maa i bringe dem til Herren, men paa alteret maa de ikke komme til en velbehagelig lugt. -

13 Og hver offergave, som du bringer som madoffer, skal du salte med salt, og din Guds pagts salt maa du ikke lade mangle paa dit madoffer; med salt skal du bringe hver din offergave.

14 Naar du vil bringe Herren et madoffer af førstegrøden, da skal du bringe de friske ax, ristede ved ild og stødte smaat, som et madoffer af din førstegrøde,

15 og du skal komme olie derpaa og lægge virak ved; det er et madoffer;

16 og præsten skal gjøre røgoffer deraf til mindeoffer af noget af det stødte korn og olien dertil tilligemed alt virak som et ildoffer for Herren.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27