Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 23de kapitel

Love om festerne

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tal til Israels børn og siig til dem: Herrens fester, paa hvilke i skulle sammenkalde hellige forsamlinger, ere disse mine fester:

3 Sex dage skal alt arbejde gjøres, paa den syvende dag er det sabbatshvile med en hellig forsamling; intet arbejde skal foretages; det er hvile for Herren i all eeders boliger.

4 Disse ere altsaa Herrens fester, de hellige forsamlinger, hvilke i skulle sammenkalde paa deres bestemte tider:

5 I den første maaned, paa den fjortende dag i maaneden, ud paa aftenen, er det paaske for Herren;

6 og paa den femtende dag i denne maaned er det de usyrede brøds fest for Herren; i syv dage skulle i spise usyret brød.

7 Paa den første dag skal der være en hellig forsamling hos eder; ingen arbejdsgjerning maa i foretage;

8 i syv dage skal i bringe ildoffer for Herren, og paa den syvende dag er der hellig forsamling, ingen arbejdsgjerning maa i foretage.

9 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

10 Tal til Israels børn og siig til dem: Naar i komme i det land, som jeg giver eder, og i høste dets afgrøde, skal i bringe en neg af det første, i høste, til præsten;

11 og han skal lade denne neg svæve for Herrens aasyn for at i kan tækkes ham; Dagen efter hviledagen skal præsten gjøre svævofret.

12 Paa samme dag, i bringe negen som svævoffer, skal i ofre et aarsgammelt, lydesløst lam til brændoffer for Herren;

13 og som madoffer dertil to tiende parter af en efa hvedemel, sprængte med olie, som ildoffer for Herren til en velbehagelig lugt; og som drikoffer dertil en fjerde part af en hin vin!

14 men i maa ikke spise nyt brød, ristede ax eller frisk korn inden denne samme dag, inden i have bragt eders Guds offergaven. Det er en evig bestemmelse for eders efterkommere i alle eders boliger.

15 Fra dagen efter denne hviledag, nemlig fra den dag af, i bringe svævenegen, skal i tælle syv uger, og fulde skal de være;

16 lige til dagen efter den syvende hviledag skal i tælle 50 dage, og saa skal i bringe Herren et madoffer af nyt brød;

17 fra eders boliger skal i nemlig bringe svævebrødet, to brød af to tiende dele af en efa hvedemel, de skal være bagte med surdejg, det er førstegrøden for Herren;

18 og foruden brødet skal i bringe syv aarsgamle, lydesløse lam og en ung tyrekalv samt to væddere; de skal være til brændoffer for Herren; og desuden madofret og drikofret, som høre til dem. Det er et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren.

19 Og i skal berede en gedebuk til syndoffer og to aarsgamle lam til takoffer.

20 Saa skal præsten lade dem svæve som svævoffer for Herrens ansigt tilligemed førstegrødens brød samt de to lam; de skal være Herren helligede og høre præsten til.

21 Og paa den samme dag skal i udraabe, at der skal være en hellig forsamling hos eder; i maa ingen arbejdsgjerning foretage. Det skal være en evig skik i alle eders boliger hos eders efterkommere. -

22 Og naar i høste eders lands afgrøde, skal du ikke ganske afmeje hjørnet af din mark og ikke gjøre nogen eftersankning; til den fattige og fremmede skal du efterlade det. Jeg er Herren, eders Gud!

23 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

24 Tal saaledes til Israels børn: Paa den første dag i den syvende maaned skal der være hviledag hos eder med basuneklang til mindefest og en hellig forsamling;

25 ingen arbejdsgjerning maa i foretage, og i skulle bringe Herren et ildoffer.

26 Herren talede endvidere saaledes til Mose:

27 Sandelig, den tiende dag i den syvende maaned er forsoningsdagen, i skulle holde en hellig forsamling, spæge eders sjæle og bringe Herren et ildoffer;

28 ingen arbejdsgjerning maa i foretage paa denne samme dag, thi det er forsoningsdagen til at gjøre forligelse for eder for Herrens, eders Guds, ansigt;

29 thi hver sjæl, som ikke spæger sig paa denne samme dag, skal udryddes af sit folk,

30 og hver sjæl, som foretager noget arbejde paa denne samme dag, vil jeg ødelægge af hans folk;

31 ingen gjerning maa i foretage. Det skal være en evig bestemmelse for eders efterkommere i alle eders boliger.

32 Det skal være eder en sabbatshvile o gi skulle spæge eders sjæle; paa den niende dag i maaneden om aftenen skal i holde eders hviledag, fra ften til aften.

33 Herren talede fremdeles saaledes til Mose:

34 Tal saaledes til israels børn: Paa den femtende dag i den syvende maaned er det løvsalernes fest for Herren i syv dage.

35 Paa den første dag skal der være en hellig forsamling; ingen arbejdsgjerning maa i foretage.

36 I syv dage skal i bringe Herren et ildoffer; paa den ottende dag skal der være en hellig forsamling hos eder, og i skulle bringe Herren ildoffer; thi det er samlingsdagen; ingen arbejdsgjerning maa i foretage. -

37 Disse ere Herrens højtider, paa hvilke i skulle sammenkalde hellige forsamlinger til at bringe Herren ildoffer, brændoffer og madoffer, slagtoffer go drikoffer, paa hver dag, hvad der hører til dagen,

38 foruden Herrens hviledage og foruden eders gaver, eders løfter og eders frivillige ofre, som i skal give Herren.

39 Sandelig, paa den femtende dag i den syvende maaned, naar i har indsamlet jordens afgrøde, skal i holde fest for Herren i syv dage; den første dag skal være hviledag, og den ottende dag skal være hviledag;

40 og paa den første dag skal i tage eder frugter af smukke træer, palmegrene, maj af løvrige træer, og bidier ved bækken, og være glade for Herren, eders Gud, i syv dage;

41 og i skal holde denne fest for Herren syv dag om aaret; til en evig skik for eders efterkommere skal i festligholde den i den syvende maaned.

42 I syv dage skal i bo i løvsale; hver indfødt i Israel skal bo i løvsale,

43 for at eders efterkommere kunne vide, at jeg lod Israels børn bo under løvsale, da jeg førte dem ud af Ægyptens land. Jeg er Herren, eders Gud. -

44 Og Mose talede om Herrens højtider til Israels børn.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27