Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 24de kapitel

Loven om lysetagen og skuebrødene. Gudsbespotteren stenes

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Byd Israels børn, at de tage dig ren olie af stødt oliven til lysning til altid at holde lampen brændende.

3 Udenfor lovens forhæng i forsamlingsteltet skal Aron berede den til altid at lyse fra aften til morgen for Herrens ansigt. Det er en evig bestemmelse for eders efterkommere:

4 paa den straalende lysestage skal han altid berede lamperne for Herrens ansigt.

5 Dernæst skal du tage hvedemelet og bage tolv kager; hver kage skal være lagt af to tiende dels af en efa;

6 og dem skal du lægge i to rader, sex i hver rad paa det straalende bord for Herrens ansigt;

7 og paa hver række skal du lægge rent virak, og der skal være brød til mindeoffer, et ildoffer for Herren.

8 Paa hver hviledag skal man altid berede det for Herrens ansigt; af Israels børn skal det ske til en evig pagt;

9 og det skal høre Aron og hans sønner til, og de skulle spise det paa et helligt sted; thi det er ham højhelligt af Herrens ildoffer. Det skal være en evig bestemmelse.

10 Men en søn af en israelitisk kvinde og en ægyptisk mand gik ud mellem Israels børn og kom i lejren i trætte med en israelitisk mand;

11 og den israelitiske kvindes søn lastede "navnet" og bandede det, og derfor førte de ham for Mose. Hans moder hed Selomit og hun var en datter af Dibri af hans stamme. -

12 De førte ham i fængsel, indtil de fik et klart svar af Herrens mund. -

13 Da talede Herren saaledes til Mose:

14 Før ham, som har bandet, udenfor lejren, og alle, som hørte derpaa, skal lægge deres hænder paa hsns hoved, og hele menigheden skal stene ham.

15 Men til Israels børn skal du tale saaledes: Hver, som bander sin Gud, skal bære sin synd.

16 Den, som laster Herrens navn, skal miste sit liv, hele menigheden skal stene ham ihjel; hvad enten han er fremmed eller indfødt, skal han miste sit liv, naar han laster navnet. -

17 Naar nogen slaaer noget menneske ihjel, skal han miste sit liv;

18 men hver, som slaaer et kvæg ihjel, skal erstatte det, stykke for stykke.

19 Den, som lemlæster sin næste, mod ham skal man gjøre, som han har gjort;

20 Bræk for bræk, øje for øje, tand for tand; samme skade, han har gjort et menneske, skal gjengjældes ham.

21 Den, som altsaa slaaer et kvæg ihjel, skal erstatte det, men den, som slaaer et menneske ihjel, skal miste sit liv.

22 Der skal være een ret for eder; den fremmede skal behandles som den indfødte; thi jeg er Herren, eder Gud. -

23 Dette sagde Mose til Israels børn, og de førte ham, som havde bandet, udenfor lejren og stenede ham ihjel, og Israels børn gjorde, ligesom Herren havde befalet Mose.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27