Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 27de kapitel

Om løfter og deres indfrielse

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tal til Israels børn og siig til dem: Naar nogen forlover sig til Herren, kan han løses efter din vurdering,

3 og for et mandfolk fra 20 til 60 aar skal du sætte løsesummen til 50 sekler efter helligdommens vægt;

4 men er det et fruentimmer, skal du sætte løsesummen til 30 sekler;

5 for en alder fra 5 til 20 aar skal du sætte løsesummen til 20 sekler for et mandfolk og 40 sekler for et fruentimmer;

6 men for en alder fra een maaned til fem aar skal du sætte løsesummen til 5 sekler for et drengebarn og 3 sekler for et pigebarn.

7 For en alder af 60 aar og derover skal du sætte løsesummen til 15 sekler for et mandfolk og 10 sekler for et fruentimmer.

8 Men dersom nogen er for fattig til at udrede løsesummen skal man fremstille ham for præsten, og præsten skal bestemme ham løsesummen; efter hvad han der gjorde løftet, har raad til, skal præsten bestemme løsesummen.

9 Dersom løftet gjælder et dyr af dem, som de bringe Herren til offergave, da skal alt, hvad han har givet deraf, blive Herren helliget;

10 man skal ikke bytte og ikke vexle det, enten godt for slet eller slet for godt; men dersom nogen alligevel sætter dyr for andet, skal baade det, og det, som det vexledes med, være helliget.

11 Men er det et uretn dyr af dem, som de ikke maa bringe Herren som offergave, saa skal man fremstille dette dyr for præsten;

12 og præsten skal sætte løsesummen for det, saa godt eller ringe det er, og ved din, nemlig ved præstens, bestemmelse skal det forblive;

13 men vil han indløse det, skal han give femte delen til over din vurdering.

14 Naar nogen helliger sit hus til at være Herren helliget, skal præsten sætte løsesummen for det, saa godt eller ringe det er, og som præsten bestemmer, saaledes skal det staa ved magt.

15 Men dersom han, som helligede sit hus, vil indløse det, skal han lægge femte delen over din vurderingssum, og saa skal det være hans. -

16 Naar nogen helliger Herren noget af sin ejendomsjord, skal du bestemme løsesummen i forhold til udsæden, 50 sølvsekler for hver homer bygsæd.

17 Dersom han helliger sin ager fra frydeaaret af, da skal det blive ved din vurdering;

18 men dersom han helliger sin mark efter frydeaaret, da skal præsten beregne ham pengene i forhold til de aar, der ere tilbage til frydeaaret, og det skal afkortes i løsesummen, du satte;

19 og vil han, som helligede sin ager, indløse den, skal han lægge femte delen af pengene til over din vurdering, og den skal tilskjødes ham.

20 Men dersom han ikke vil løse ageren, men følge den til anden mand, da kan den ikke mere indløses;

21 men naar marken bliver fri i frydeaaret, skal den blive Herren helliget ligesom bandsjord; præsten skal have den i besiddelse. -

22 Dersom nogen helliger Herren en ager, han har kjøbt, og som ikke er ejendomsjord,

23 da skal præsten beregne ham summen efter din vurdering, indtil frydeaaret, og samme dag skal han give løsesummen efter din bestemmelse; den er Herren helliget;

24 men i frydeaaret falder marken tilbage til den, af hvem han kjøbte den, hvis ejendomsjord den er. -

25 Enhver vurdering skal ske i helligdommens sekel, saa der regnes tyve gerer paa een sekel.

26 Dog, det førstefødte af kvæget, som ved selve førstefødslen hører Herren til, skal ingen hellige ham; hvad enten det er oxe eller faar, hører det Herren til.

27 Men dersom det er et urent dyr, skal man indfrie det efter din vurdering og lægge femte delen dertil; men dersom det ikke løses, skal det sælges efter din vurdering.

28 Dog maa intet bandsgods, som nogenunder band har helliget Herren af alt, hvad hans er, det være sig folk eller kvæg eller ejendomsjord, enten sælges eller løses; alt bandsgods er højhelligt for Herren.

29 Hvert bandlyst menneske, som er sat i band, maa ikke løses, han skal miste sit liv.

30 Al tiende af landet, af jordens sæd og træers frugt hører Herren til; den er Herren hellig.

31 Men vil nogen løse noget af sin tiende, skal han give femte delen over;

32 og al tiende af stort eller smaat kvæg, som gaaer u nder hyrdestaven, hvert tiende stykke nemlig, skal være Herren helliget;

33 man skal ikke undersøge, om det er godt eller slet, og ikke bytte det; men hvis nogen bytter det, da skal baade det, og det, som blev sat isteden, være Herren helliget og maa ikke løses.

34 Disse ere de bud, som Herren gav Mose til Israels børn paa Sinajs bjerg.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27