Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 3det kapitel

Love om takofret

1 Dersom hans offergave er et takoffer, og han bringer det af det store kvæg, hvad enten han bringer han eller hun, skal det være uden lyde for Herrens aasyn,

2 og han skal lægge sin haand paa sin offergaves hoved og slagte den ved indgangen til forsamlingsteltet, men præsterne, Arons sønner, skal stænke blodet omkring paa alteret.

3 Af takofret skal han bringe Herren som ildoffer fedtet, som skjuler indvoldene, og fedtet, som er paa dem,

4 samt begge nyrerne med nyrefedtet, som er ovenfor slagene; og nettet over leveren skal han tage bort tilligemed nyrerne;

5 og Arons sønner skulle gjøre røgoffer deraf paa alteret tilligemed brændofret, som ligger paa brændet, der er lagt til ilden; det er et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren.

6 Men dersom hans offergave er taget af smaakvæget til takoffer for Herren, skal han bringe det lydesløst, hvad enten det er han eller hun.

7 Dersom han bringer et lam som offergave, skal han bringe det for Herrens aasyn,

8 lægge sin haand paa sin offergaves hoved og slagte det foran forsamlingsteltet, men Arons sønner skal stænke blodet omkring paa alteret;

9 og af takofret skal han bringe Herren som ildoffer fedmen af det; han skal nemlig skille hele halen fra dens sammenføjning med rygbenet, fedtet, som skjuler indvoldene, og fedtet, som er paa dem,

10 samt begge nyrerne med nyrefedtet, som er ovenfor slagene; og nettet over leveren skal han tage af tilligemed nyrene;

11 og præsten skal gjøre røgoffer deraf paa alteret, det er ildoffers brød for Herren.

12 Men dersom hans offergave er en ged, skal han bringe den for Herrens ansigt,

13 lægge sin haand paa dens hoved og slagte den foran forsamlingsteltet; og Arons sønner skal stænke dens blod omkring paa alteret;

14 og deraf skal han bringe sin offergave, som et ildoffer for Herren, nemlig fedtet, som skjuler indvoldene, og alt fedtet, som er paa dem,

15 samt begge nyrerne med nyrefedtet, som er over slagene; og nettet over leveren skal han tqage af tilligemed nyrerne.

16 Saa skal præsten gjøre et røgoffer deraf paa alteret; det er ildoffers brød til en velbehagelig lugt; al fedmen hører nemlig Herren til.

17 Det skal være en evig bestemmelse for eders slægter i alle eders boliger: hverken fedt eller blod maa i spise.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27