Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 4de kapitel

Love om syndofre

1 Herren talede saaledes til Mose:

2 Tal til Israels børn saaledes: naar en sjæl synder af vanvare imod Herrens bud, hvilket ikke skulde ske, og handler mod et af dem,

3 er det da en præst, der er salvet, som synder, saa han bringer skyld over folket, da skal han for den synd, han begik, bringe Herren en ung lydesløs oxe til syndoffer;

4 og han skal føre oxen til indgangen af forsamlingsteltet for Herrens ansigt, lægge sin haand paa oxens hoved, og slagte oxen for Herrens ansigt;

5 og præsten, som er salvet, skal tage oxens blod og bære det til forsamlingsteltet;

6 og præsten skal dyppe sin finger i blodet, og syv gange sprænge af blodet for Herrens ansigt ligefor helligdommens forhæng;

7 og præsten skal for Herrens aasyn komme af blodet paa hornene af de duftende urters røgelsealter, som staaer i forsamlingsteltet; men alt det øvrige blod af oxen skal han udgyde ved foden af brændofferalteret, som staaer ved indgangen til forsamlingsteltet;

8 men alt fedtet af syndofrets oxe skal han hæve fra det, nemlig fedtet, som skjuler indvoldene, og alt fedtet, som er paa dem,

9 begge nyrerne med nyrefedtet, som er ovenfor slagene, og nettet over leveren skal han tage af tilligemed nyrerne.

10 Præsten skal hæve det, som han gjorde ved oxen, der bragtes som takoffer, og bringe et røgoffer deraf paa brændofferalteret.

11 Men huden af oxen og alt kjødet af den tilligemed hovedet, benene, indvoldene og skarnet af den,

12 ja hele oxen skal han føre udenfor lejren til et rent sted, hvor man udkaster asken, og brænde den paa brændet ved ild; paa askepladsen skal den opbrændes.

13 Men dersom hele Israels menighed forseer sig, og sagen er skjult for forsamlingens øjne, og de have gjort noget overfor Herrens bud, som ikke burde ske, og have paadraget sig skyld,

14 og synden, som de har begaaet, siden bliver vitterlig, da skal forsamlingen bringe en ung oxe til syndoffer og føre den frem for forsamlingsteltet;

15 og menighedens ældste skal lægge deres hænder paa oxens hoved for Herrens aasyn, og man skal slagte oxen for Herrens ansigt;

16 og den salvede præst skal føre af oxens blod i forsamlingsteltet,

17 præsten skal dyppe sin finger i blodet og stænke syv gange for Herrens aasyn ligefor forhænget;

18 og af blodet skal han komme noget paa hornene af alteret, som staaer for Herrens ansigt i forsamligsteltet, men alt det øvrige blod skal han udøse ved foden af brændofferalteret, somstaaer ved indgangen til forsamlingsteltet;

19 og alt fedtet skal han hæve af den, og gjøre røgoffer deraf paa alteret;

20 og han skal gjøre med oxen som med den forrige, der bragtes til synoffer, just saaledes skal han gjøre med den, og præsten skal gjøre forligelse for dem, saa bliver det dem forladt;

21 og han skal føre oxen udenfor lejren og opbrænde den, som man brændte den forrige oxe; det er syndofret for menigheden.

22 Dersom en fyrste synder og af vanvare gjør noget udenfor Herrens, hans Guds bud, som ikke burde ske, og paadrager sig skyld,

23 naar da den synd, han begik, bliver ham vitterlig, skal han fremføre som offergave en lydesløs gedebuk;

24 han skal lægge sin haand paa bukkens hoved og slagte den paa samme sted, hvor man plejer at slagte brændofret for Herrens aasyn; det er et syndoffer.

25 Og præsten skal tage af syndofrets blod paa sin finger og komme paa hornene af brændofferalteret, men det øvrige blod skal han udgyde ved foden af brændofferalteret;

26 af alt fedtet af den skal han gjøre røgoffer paa alteret, ligesom af fedtet af takofret, og præsten skal gjøre forligelse for ham for hans synd, saa bliver den ham forladt.

27 Naar nogen af folket synder af vanvare ved at gjøre noget udenfor Herrens bud, som ikke burde ske, og paadrager sig skyld,

28 skal han, naqar den synd, han begik, bliver ham vitterlig, fremføre som offergave en lydesløs ged for den synd, han begik,

29 og han skal lægge sin haand paa syndofrets hoved og slagte syndofret paa samme sted som brændofret.

30 Saa skal præsten tage af blodet paa sin finger og komme det paa brændofferalterets horn, men det øvrige blod skal han udgyde ved alterets fod;

31 men alt fedtet skal præsten aftage ligesom paa takofret, og gjøre røgoffer deraf paa alteret til en velbehagelig lugt for Herren, og præsten skal gjøre forligelse for ham, saa bliver det ham forladt. -

32 Men dersom han fremfører et lam til offergave til syndoffer, skal han bringe et lydesløst gimmerlam;

33 han skal lægge sin haand paa syndofrets hoved og slagte det til syndoffer paa samme sted, hvor brændofret slagtes,

34 og præsten skal tage af syndofrets blod paa sin finger og komme det paa hornene af brændofferalteret, men alt det øvrige blod skal han udgyde ved alterets fod;

35 men alt fedtet skal præsten tage af, ligesom fedtet blev taget af det lam, der brragtes som takoffer, og gjøre røgoffer deraf paa alteret tilligemed Herrens ildoffer, og præsten skal gjrøe forligelse for hans synd, han begik, saa bliver den ham forladt.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27