Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 8de kapitel

Præsterne og helligdommen vies

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tag Aron og hans sønner med ham samt klæderne, og salveolien, oxen til syndofret, begge vædderne og kurven med de usyrede brød,

3 og kald hele menigheden sammen ved indgangen til forsamlingsteltet.

4 Mose gjorde da, ligesom Herren havde befalet ham; og menigheden samledes ved indgangen til forsamlingsteltet.

5 Saa sagde Mose til menigheden: Dette er, hvad Herren har befalet at gjøre.

6 Og Mose førte Aron og hans sønner nærmere og vaskede dem i vand;

7 og han iførte ham livkjortelen, lagde beltet om ham, idrog ham overkjortelen, lagde hagelen paa ham og ombeltede ham med hagelens kunstig virkede belte, og saaledes iklædte han ham;

8 derpaa satte han brystsmykket paa ham og lagde "lys og sandhed" i brystsmykket;

9 og han satte præstehuen paa hans hoved, og paa præstehuen anbragte han guldpladen for paa hans pande, det hellige hovedbaand nemlig, som Herren havde befalet Mose.

10 Derpaa tog Mose salveolien og salvede boligen og alt, hvad der hørte til den, og viede dem;

11 og deraf sprængte han syv gange paa alteret, og han salvede alteret og alle dets redskaber, og kobberkarret og dets fod for at vie dem;

12 og han udgød af salveolien paa Arons hoved og salvede ham for at vie ham.

13 Derpaa førte Mose Arons sønner nærmere, han klædte dem i livkjortlerne, lagde beltet om dem, bandt højhuerne paa dem, ligesom Herren havde befalet Mose.

14 Dernæst bragte han oxen til syndofret, og Aron og hans sønner lagde deres hænder paa hovedet af oxen, der bragtes som syndoffer.

15 Saa slagtede Mose den, tog blodet, kom det omkring paa alterets horn med sin finger og gjorde forligelse for alteret; men han udgød det øvrige blod ved alterets fod og viede det til at bringe forsoningsoffer paa det.

16 Dernæst tog Mose alt fedtet, som var paa indvoldene, nettet over leveren, begge nyrerne med nyrefedtet og gjorde røgoffer deraf paa alteret.

17 Men oxen, baade huden, kjødet og skarnet af den brændte han i ilden udenfor lejren, ligesom Herren havde befalet ham. -

18 Dernæst bragte han vædderen frem til brændofret; Aron og hans sønner lagde deres hænder paa vædderens hoved;

19 man slagtede den, Mose stænkede blodet omkring paa alteret,

20 men vædderen delte man i dens stykker, og Mose gjorde et røgoffer af hovedet, stykkerne og det fede om indvoldene;

21 men indmaden og benene vaskede man i vand og Mose gjorde et røgoffer af hele vædderen paa alteret; det var et brændoffer til en velbehagelig lugt, et ildoffer for Herren, ligesom Herren havde befalet Mose. -

22 Derpaa førte han den anden vædder nærmere, fuldmagtsvædderen nemlig, og Aron og hans sønner lagde deres hænder paa vædderens hoved;

23 saa slagtede man den, og Mose tog af dens blod, kom det paa Arons højre øreflip, paa tomelfingeren paa hans højre haand og paa tommeltaaen paa hans højre fod.

24 Saa førte Mose Arons sønner nærmere, og af blodet kom han paa deres højre øreflip, paa tommelfingeren paa deres højre haand og paa tommeltaaen paa deres højre fod; men det øvrige blod stænkede han omkring paa alteret.

25 Saa tog han det fede, nemlig halen, alt fedtet paa indvoldene, nettet over leveren, begge nyrerne og nyrefedtet, samt den højre bov,

26 og af de usryrede brøds kurv, som stod for Herrens ansigt, tog han en usyret kage, en oliebrødskage og et fladbrød, og dem lagde han ovenpaa fedtet og paa den højre bov;

27 og han lagde det altsammen i Arons og hans sønners hænder og lod det svæve som et svævoffer for Herrens ansigt.

28 Derpaa modtog Mose det af deres hænder og gjorde røgoffer deraf paa alteret tilligemed brændofret. Det var fuldmagtsofret, til en velbehagelig lugt, et ildoffer for Herren.

29 Saa tog Moses brystet og lod det svæve som et svævoffer for Herrens ansigt. Af fuldmagtsvædderen fik Mose det til sin del, som Herren havde befalet ham.

30 Dernæst tog Mose af salveolien og blodet paa alteret og stænkede paa Aron og hans klæder, paa hans sønner og deres klæder, og han viede Aron og hans klæder, og hans sønner og deres klæder.

31 Derpaa sagde Mose til Aron og hans sønner: koger kjødet ved indgangen til forsamlingsteltet, og der skulle i spise det tilligemed brødet, som er i fuldmagtsofferkurven, ligesom jeg har befalet, da jeg sagde: Aron og hans sønner skal spise det;

32 men hvad der levnes af kjødet og brødet skal i brænde i ilden.

33 Fra indgangen til forsamlingsteltet skal i ikke gaa ud i syv dage indtil den dag, da fuldmagtens overdragelse er fuldkommet; thi i syv dage skal man lægge fuldmagtsofret i eders haand.

34 Som man paa denne dag har gjort, befalede Herren, at man skulde holde det, til at gjøre forligelse for eder.

35 Gjennem syv dage skulle i baade dag og nat blive ved indgangen til forsamlingsteltet, og i skulle vare paa Herrens vagt, for at i ikke skulle dø; thi saaledes er det mig befalet.

36 Saa gjorde da Aron og hans sønner alt dette, som Herren havde befalet ved Mose.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27