Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 9de kapitel

Arons højtidelige offer

1 Paa den oottende dag kladte Mose paa Aron, hans sønner og Israels ældste

2 og sagde til Aron: Tag dig en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brændoffer; de skal begge være uden lyde, og bring dem frem for Herrens ansigt;

3 og du skal tale til Israels børn og sige: Tager en gedebuk til syndoffer, en kalv og et lam, begge aarsgamle og lydesløse, til brændoffer,

4 samt en oxe og vædder til takoffer, til at ofre for Herrens ansigt, og tillige et madoffer sprængt med olie; thi Herren vil idag aabenbare sig for eder.

5 De bragte da alt, hvad Mose havde befalet dem, foran forsamlingsteltet, og hele menigheden traadte nærmere, og de stode for Herrens ansigt.

6 Og Mose sagde til dem: Det er det Ord, som Herren har befalet, i skal gjøre, saa skal Herrens herlighed aabenbares for eder;

7 men til Aron sagde Mose: Træd til alteret, bered dit syndoffer og dit brændoffer, og gjør forligelse for dig og for folket; og bered dernæst folkets offergave, og gjør forligelse for dem, ligesom Herren har befalet. -

8 Da traadte Aron til alteret, slagtede kalven, som var til syndofret for ham,

9 og Arons sønner bragte blodet hen til ham, han dyppede sin finger i blodet og kom det paa alterets horn; men det øvrige blod udgjød han ved alterets fod.

10 Men fedtet, nyrerne, nettet over leveren af syndofret, bragte han som et røgoffer paa alteret, ligesom Herren havde befalet Mose;

11 kjødet derimod og huden brændte han i ilden udenfor lejren.

12 Derpaa slagtede han brændofret; og Arons sønner rakte ham blodet, og han stænkede det omkring paa alteret;

13 men brændofret rækte de ham stykkevis tilligemed hovedet, og han gjorde et røgoffer deraf paa alteret,

14 Og han vaskede indvoldene og benene og bragte det som røgoffer paa alteret ovenpaa brændofret. -

15 Derpaa bragte han folkets offergave; han tog nemlig bukken til syndofret for folket, slagtede den og gjorde et syndoffer deraf som af den første:

16 saa bragte han brændofret og beredte det paa vanlig vis.

17 Dernæst bragte han madofret, tog en haandfuld deraf, og bragte det som røgoffer paa alteret foruden brændofret, som hørte til morgentjenesten. -

18 Derpaa slagtede han oxen og vædderen til takoffer for follket, og Arons sønner rakte ham blodet, og han stænkede det omkring paa alteret;

19 men fedtet af oxen og vædderen, halen nemlig, hvad der dækker indvoldene, nyrerne og nettet over leveren,

20 alt dette fede lagde de paa bryststykkerne, og han gjorde røgoffer af det fede paa alteret;

21 men bryststykkerne og den højre bov lod Aron svæve som et svævoffer for Herrens ansigt, ligesom Mose havde befalet.

22 Derpaa opløftede Aron sine hænder mod folket og velsignede dem, og han steg ned, da han havde beredt syndofret, brændofret og takofret.

23 Saa gik Mose og Aron ind i forsamlingsteltet, go da de gik ud igjen og velsignede folket;

24 og en ild kom ud fra Herrens ansigt og fortærede brændofret og det fede paa alteret, og hele folket saae det, de jublede og faldt paa deres ansigt.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27